Skolen i Vestre Jakobselv får bestå

Kommunestyret i Vadsø endte opp med å stemme mot å legge ned Vestre Jakobselv oppvekstsenter.

Skolen i Vestre Jakobselv har 64 elever fordelt på ti trinn, i tillegg til en tilknyttet barnehage.

– Vi tar dette som en viktig delseier for kvensk språk og kultur, sier leder i NKF Kai Petter Johansen.

Norske kveners forbund ble gjennom vårt samarbeid med Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) oppmerksom på at administrasjonen i Vadsø kommune foreslo i kommunestyremøte 16.06.2022 å gjøre vedtak om at Vestre Jakobselv oppvekstsenter skulle avvikles.

Saken om å legge ned skolen i Vestre Jakobselv har i mange år vært på agendaen til kommunen. Takket være leder i Nord-Varanger kvenforening – Varenkin Kvääniseura Jens Pedersen ble LUFS koblet på saken og Vadsø kommune ble gjort oppmerksom på at forslaget til vedtaket strider mot regelverket på en rekke punkter.

NKF stilte seg bak LUFS vurdering gitt i brev til Vadsø kommune 04.05.2022 om at Vadsø kommune bryter gjeldende regelverk ved å gjøre et slikt vedtak. Dette regelverket omfatter nedlegging av årstrinn, av ungdomsskole eller hele oppvekstsenteret.

Kommunestyret fulgte opp vedtaket fra formannskapet, tok avstand fra administrasjonens behandling av saken og rettet samtidig sterk kritikk mot kommunedirektøren.

– Om det var uttalelsene våre til kommunen som avgjorde utfallet i denne saken er vanskelig å si, men det er viktig at vise at forbundet står for at nærmiljøskolen skal beholdes. Jeg har også fått tilbakemeldinger fra politikere som setter pris på å bli gjort oppmerksom på lover og regelverk, sier Jens Pedersen.

Kvensk er blant de mest truede språkene og kulturene i Europa. Vestre Jakobselv – Annijoki er kjerneområde for kvensk/norskfinsk kultur og språk. Bygdene som fortsatt har levende kvensk språk har stor betydning i det nasjonale revitaliseringsarbeidet av språk og kultur.

Det var leder i Nord-Varanger kvenforening – Varenkin Kvääniseura Jens Pedersen som var initiativtakeren bar å involvere LUFS for å redde Vestre Jakobselv oppvekstsenter.
Fokus må ligge på å bygge opp, ikke legge ned

Skolen i Vestre Jakobselv har over 60 elever spredt utover ti trinn. Det er ikke mangel på elever det står på i saken om å legge ned skolen. Skolen har dessuten gjennomgått omfattende renoveringsarbeid de siste årene. Det er ikke slik endring i skolestrukturen skal skje.

– Man kan ikke bare legge ned en skole uten videre. Er det ikke elever er det klart at noe må gjøres, men det er ikke tilfellet i Vestre Jakobselv. Administrasjonens forslag om å legge ned oppvekstsenteret opplever jeg som et veldig sterkt sentraliseringstiltak, sier Pedersen.

I stedet for å fokusere på nedleggelser bør man heller jobbe med å bygge opp tilbudene og mulighetene som ligger i bygda. Vi er kjent med at det er flere elever i det tiårige løpet ved skolen som følger læreplan i kvensk eller finsk og oppfatter skolen å være robust, med solid elevgrunnlag. Det er svært viktig at disse elevene får sin kulturelle opplæring på sin nærmiljøskole og dermed mulighet til å bidra til utvikling i bygda og videreføre lokal kultur og språk.

Nærskolene er avgjørende for at samfunnet skal lykkes med arbeidet for å revitalisere og redde det kvenske språket.