Pressemelding Statsbudsjettet 2020 – tildelinger til kvenske formål

Pressemelding Statsbudsjettet 2020 – tildelinger til kvenske formål

Et pauseår, det kan årets statsbudsjett for kvenene karakteriseres som. En halv million i økning på potten til kvensk språk og kultur som nå er drøye ti millioner. Kvensk Institutt får en økning på 180.000. Den kvenske avisen Ruijan Kaiku får 35.000 mer enn i fjor, men det er en tilsvarende en nedgang i støtten til interesseorganisasjonene, deriblant NKF-RK. Det er en nedgang for opplæring i kvensk i skolen på 0,1%. Dette gir en samlet økning på ca 700.000. I tillegg er det sju millioner til ombyggingen av Ruija Kvenmuseum som kommer fra fjorårets gladnyhet om 43 mill til formålet og som gradvis deles ut museet i løpet av de nærmeste årene.

Årets statsbudsjett er et hvileskjær, men ingen av oss kan hvile på våre siste fremskritt. Økningen de siste få årene har gjort godt utslag for kvensk kultur og språk. Men det kulturelle og utdanningsmessige etterslepet etter fornorskingstiden er fremdeles enormt. Tallenes tale er klare: De grep som er gjort for å gjøre opp for fornorskingen mot kvenene er ubetydelige sett i forhold til dens omfang og styrke.

Vi trenger flere språk- og kultursentre og disse må enkeltvis gradvis styrkes sammen med kvensk media. Kvensk i barnehagen må på samme måte som kvensk i skolen få faste, stabile tildelinger, og problemet med lærermangel må løses med sterke intensiver. Sammen med språket må kulturen med kvensk samtidskunst, teater, film og litteratur få den støtten våre kulturarbeidere fortjener og våre kulturminner må få det vernet de trenger.

Når de kvenske midlene nå skal forvaltes av Troms og Finnmark flyttes makten nærmere det kvenske kjerneområdet, og kvenenes ønske om et nasjonalt kvensk rådgivende organ som skal bidra i forvaltingen er møtt med åpne armer av både Troms og Finnmark. Når den nye forvaltingen er på plass kan vi sammen brette opp ermene og ta neste steg

For mer informasjon

Hilja Huru
Leder
hilja@kvener.no
+47 920 92 003
Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund

Ivar Johnsen
Generelsekretær
ivar@kvener.no
+47 994 28 066
Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund