NKF-RK deltok på Kontaktforum 20.-21.11. i Oslo.

Årets Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og statlige myndigheter ble arrangert 20.-21.11.2019 på Litteraturhuset I Oslo.

Norske Kveners Forbund ble representert ved Vilde Christoffersen Walsø som er 1. vara i forbundsstyret, Åsne Kummeneje Mellem og May-Britt Blomli, begge styremedlemmer i Kveeninuoret, informasjons- og ungdomskonsulent Tomi Vaara og generalsekretær Ivar Johnsen.