Jubileumsseminar: NKF-RK 30 år!

4.-5. desember arranger Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund sammen med UiT – Norges arkiske universitet og Kvensk Institutt seminaret «Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk» i Tromsø på UiT i Breivika. Seminaret markerer Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbunds 30 års jubileum.

Påmelding og program: http://site.uit.no/ubkvensk/kvenene-ut-av-skapet/! Påmeldingsfrist er 26. november.

Det er et spennende program som er innom en rekke temaer:

Hvordan har kvenene vært fremstilt i historien og i litteraturen? Og navnet vi bruker på språket vårt, hva vet vi om begrepsbruken opp gjennom tidene? Eira Söderholm, Einar Niemi og Kaisa Maliniemi forteller om kvenene, begreper og fremstillinger gjennom historien frem til i dag. Helter eller skurker? I rekken av fremstillinger av det kvenske folket er en av de siste TV-serien Midnattsol, som skapte bråk i Sverige da den ble sendt i 2016: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/midnattsol-det-ar-historieforfalskning-om-kvaner.

Den kvenske kulturen – hvilke uttrykk får den i dag? Hvordan er det å jobbe med kvensk kultur i dag? Og hvordan har støtten til kvensk kultur vært de siste 30 årene? Trine Kvidal-Røvik og Stein Roar Mathisen forteller om deres forskningsprosjekt IMMKven, og de tidligere lederne av NKF-RK Helge Huru og Reidun Mellem drar lange linjer i samtale med kulturutøvere Inger Birkelund, Tove Raappana Reibo og forsker Anitta Viinikka-Kallinen i kulturbad på Verdensteateret.

Språkoverlevering mellom generasjonene, fra besteforeldre til barnebarn, drøftes når kunstner Kristin Nicolaysen og forsker Pia Lane møtes til samtale om temaet – med visning av klipp fra filmen «Isä og Aftenstjernen» som er work in progress.

Hva har vært gjort for og med kvensk språk de siste tiårene og hvilken utvikling har det vært? Forskerne Pia Lane, Anna-Kaisa Räisänen, Aili Eriksen, Mari Keränen og Sindre Trosterud vil fortelle om dette i sine foredrag om standardisering av kvensk språk, kvensk språkteknologi og praktisk språkarbeid.

Hvordan lære et nesten usynlig språk videre til nye generasjoner, et språk som ikke høres på radio, på TV eller i samfunnet? Professor Leena Niiranen forteller om mentorprosjektet ved UiT – Norges Arktiske Universitet hvor studentene får en egen personlig kvenskspråklig mentor de kan praktisere kvensk med under studiene. Og kan matematikkfaget i skolen bidra til redde kvensk og andre utrydningstruede språk? Dette tar universitetslektor Anita M. Simensen for seg i sitt foredrag.

Hva er situasjonen for kvenske rettigheter i næringsutøvelse? Og kan kvenene ha mistet eiendomsretten til landområder gjennom en broket eiendomshistorie i Nord-Troms og Finnmark? Vi kommer innom fiskekvoter, landbrukseiendommer, utmarksbeiter og utmarksslåtter i rettighetsbolken etter lunsj tirsdag 5. desember! Med forskerne  Evelyn Eriksen og Mbachi Ruth Msomphora – og debatt!

I tillegg er det utdeling av kvensk språkpris til Agnes Eriksen og Eira Söderholm, lansering av den kvenske grammatikken på norsk, foredrag om NKF-RKs historie ved Egil Sundelin og feiring av seminaret og oss selv på konferansemiddagen!

Meld deg på jubileumsseminaret! Påmeldingsfrist 26. november! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQymKk3Z2LDRTXLWl-msI37OR3xSq3CRmlRCWU7ZvEFKVBaw/viewform

 

I dagene før seminaret (1.-3. desember) arrangeres et historieseminar i Vadsø i regi av UiT – Norges Arktiske Universitet i anledning Finland 100 år. Mer info her.

 

Foto: Taivaan maalarin töitä 1 / Himmelmalerens arbeid 1. Kuvaaja/Fotograf: Margit Varvik