Julebrev fra leder og nestleder i NKF-RK

Nestleder Trygg Jakola og leder Hilja Huru

 

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har nettopp feiret 30 år som landsdekkende organisasjon for det kvenske folket. I den offentlige debatten har det vært hevdet at kvenene ikke har så mye å jubilere. Antallet språkbrukere går tilbake, så kan vi se noen fremgang da?

At antall kvener som snakker kvensk går nedover er en konsekvens av fornorskingen først og fremst, og dernest av en svak ivaretakelse av kvenske rettigheter i Norge i moderne tid der Norge ennå fremstår som enspråklig med liten toleranse og tilrettelegging for andre språk enn norsk. Men at det er helt svart er vi langt fra enige i.

La oss ta et overblikk over de siste par årene, og hva som har kommer på plass:

 • Kvensk bibliotektjeneste
 • Sannhetskommisjon for å granske fornorskningspolitikken
 • Handlingsplan for kvensk språk Troms, Finnmark er i gang og en nasjonal plan kommer i januar 2018
 • Kvenske språkreir i Porsanger og Nord-Reisa
 • Språksenter på gang i Kvænangen, Tana og Porsanger
 • Lærebøker i kvenskfaget 1.-7.trinn
 • Kvensk grammatikk på kvensk og norsk, og grammatikk for skolen kommer på nyåret 2018
 • Språkteknologiverktøy som virkelig forenkler det å bruke kvensk språk med en nettordbok som nærmer seg 100.000 oppslag i året og automatisk oversetting av ord i tekster
 • Kvensk språkpris delt ut for første gang til pionerne Eira Söderholm og Agnes Eriksen
 • En ny region, et nytt stort fylke som er klar på at de tar en grep om arbeidet for å fremme kvensk språk.
 • Den Kvenske avisen Ruijan Kaiku som satser stort på nett, og vokser med dagsaktuelle kvenske nyheter.
 • Nytt bygg til Ruija Kvenmuseum og en mer stabil situasjon med midler til drift for museet
 • Tromsø museum har gjennom høstens program vist at de også er kvenenes museum
 • Kyläpeli, verdens første kvenske landsbyspel i Nord-Reisa
 • Ihana og det internasjonale kunstprosjektet Our Stories på tvers av Nordkalotten
 • Kven Connection – et internasjonalt kunstprosjekt under Ruija Kvenmuseum
 • IMMKven – en nylig oppstartet forskningsprosjekt om kvenske kulturuttrykk under UiT
 • Satsing på etablering av nasjonalt kventeater i Nord-Reisa– et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter, ihana!, ITU og KultNett
 • Dannelsen av Kvensk Kirkeutvalg under den Norske Kirke
 • Sametinget og Finnmark Fylkesting støtter NKF – RK i at kvenske kulturminner sammen med samiske kulturminner skal ha en vernegrense satt til 1917
 • NRK har endelig økt fra en halv til en hel stilling NRK Kveeni, selv om det er bred skuffelse i det kvenske samfunnet og det er svært sårt at NRK velger å ikke prioritere å sende kvensk radio, men legger ned etter over 40 år på luften
 • NKF – RK har fått nye lokallag og økende medlemstall
 • Kvenene har vedtatt eget flagg

Dette er et utvalg av de viktigste hendelsene, men det er mye mer smått og stort. Jobben med kvensk språk, kultur og historie gjøres av en stadig voksende gruppe profesjonelle: de som kan skole, barnehage, språkarbeid, teater, kunst, museumsarbeid osv gir kvalitetstilbud innen sine områder. I tillegg legges det ned et stort arbeid av kunnskapsrike og engasjerte frivillige. Og NKF-RK og andre politisk engasjerte er med på å drive frem utviklingen og på å få igang prosjekter.

Vi har fått på plass et kvensk barnehagetilbud som gjør at språkopplæringen for de yngre er enormt forbedret, vi bidrar til at kvensk media vokser, at vi får sikret kvensk museumsdrift, økt vern av kvenske kulturminner, jobber for å løfte kvenskfaget i skolen, vi har stått på for å få sannhetskommisjon vedtatt. Vi har gjort jobben vår, lagt sten på sten i 30 år, stått på til tross for indre strid, motstand, latterliggjøring og usynliggjøring. Her har organisasjonen stått på i alle ledd, ikke minst enkelt-medlemmer og lokallag.

NKF-RK har hatt en finger med i spillet i absolutt alle punktene vi har nevnt. Av og til bare en liten lillefingernegl, men ofte har vi vært oppi det helt til albuene. Vi har påvirket, bidratt, samarbeidet, sendt brev, søknader og uttalelser, ringt, snakket med, hatt utallige møter, og dyttet på, krevd og mast for at snøballen skal rulle videre. Snøballen begynner å bli stor, og den skal rulle videre, nå også oftere og oftere uten vår hjelp i hver eneste cm fremover, men med ekte kvensk sisu som drivkraft.

Det kvenske samfunnet begynner å tre frem fra fornorskingens og fortielsens skygger med styrke og stolthet til å skape en fremtid for oss og de rundt oss, med et levende kulturliv og en språkutvikling og språk-ivaretakelse som involverer våre yngste og våre eldste og med dagens voksne som brobyggere for en bedre fremtid. De som jobber med kvensk språk, politikk og/eller kultur ser dette. Vi ser tendensen, trendene, utviklingen. Vi kvener er her og vi forsvinner ikke. Våre unge kjenner sine rettigheter og er trygg på deres verdi som kvener og på egen identitet.

Alle de tidligere lederne av NKF ble invitert til vårt seminar i desember. Vi ønsket at våre tidligere ledere skulle kunne være med på feiringen som bidragsytere eller med det privilegium å få nyte gode foredrag i godt selskap og se fruktene av sitt arbeid som stadig legger under seg nye områder.

Vi går julefreden i møte med vissheten om at vi har mye å feire – og at vi går inn i nok et arbeidsomt år der vi er mange som vil stå på for kvensaken.

 

Hyvvää Joulua ja Onnelista Uutta Vuotta!

 

Hilja Huru, johtaaja – leder og Trygg Jakola, toinen johtaaja – nestleder

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund