Nytt nettsted – Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste

Illustrasjonsbilde fra Kvensk bibliotekstjeneste

Finnmark fylkesbibliotek lanserer nettstedet Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste torsdag 1. juni 2017. Kvenskbibliotektjeneste.no skal informere om utgivelser på kvensk språk og om utgivelser på alle språk om minoriteten kvener/norskfinner og deres historie og kultur.

Finnmark fylkeskommune er oppdragsgiver, og for oss det er viktig med økt fokus på å bevare og utvikle Kvensk språk i Finnmark, sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen. Innleggene på siden vil så langt som mulig være tospråklige, på norsk og kvensk. Med dette vil vi bidra til økt bruk og synlighet av kvensk språk i det offentlige rom. Som fylkesbibliotek har vi folkebibliotekene og deres brukere fremst i tankene, men siden er også ment for barnehager, undervisningsinstitusjoner, media og allmenheten. Stoffet har allmenn interesse og bør leses av mange i hele landet, poengterer fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen.

Les resten av innlegget »Nytt nettsted – Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste

Kvenene har fått sitt felles flagg!

Kvenenes felles flagg

Norske kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har valgt å anerkjenne et felles flagg for kvenene i Norge – på forslag fra Kvenlandsforbundet. Ett flagg eget har lenge vært ønsket av kvenene, spesielt på 16. mars – Kvenfolkets dag. Leder i Norske Kveners Forbund Hilja Huru  mener dette viser at det kvenske folket står samlet enn noen gang.

–          For kvenene har det å enes om felles markeringsdag, 16. mars og nå et felles flagg vært en viktig prosess. Jeg er glad vi kan feire Norges nasjonaldag med en gladnyhet som det kvenske folket i Norge og de kvenske organisasjonene, NKF og Kvenlandsforbundet, står samlet bak.

Les resten av innlegget »Kvenene har fått sitt felles flagg!

Uttalelse: Mediesituasjonen for kvenene

Pål Hansen – regiondirektør i NRK Nord-Norge og Hilja Huru (Illustrasjon av Wilfred Hildonen til avisa Ruijan-Kaiku)

Kvenene i Norge har i dag et meget svakt medietilbud innenfor alle media. Norge har store forpliktelser for kvenene som en nasjonal minoritet, dette gjelder også innenfor media. I Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter (som Norge har ratifisert) står det blant annet:

Innenfor de rettslige rammer for radio- og fjernsynskringkasting, skal de så langt som mulig og under hensyn til bestemmelsene i avsnitt 1, sikre at personer som tilhører nasjonale minoriteter, gis mulighet til å skape og bruke sine egne medier.

Les resten av innlegget »Uttalelse: Mediesituasjonen for kvenene

Her kan du følge med på høringen i Kontroll- og konstisjonskomiteen førstkommende mandag

Martin Kolberg leder Kontrol-l og Konstitusjonskomiteen på Stortinget – Foto: Fartein Rudjord

Mandag fra kl 09.00 avholdes Åpne høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteens om representantforslaget om Sannhetskommisjon for fornorskingsprosessen mot samer og kvener. Her er informasjon om forslag, program og link til Nett-TV der man kan følge sendingen. 

Representantforslag fra Kirsti Bergstø og Torgeir Fylkesnes:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2016-2017/dok8-201617-030s.pdf

Kronikk fra leder i Norske Kveners Forbund – Hilja Huru om hvorfor man trenger en sannhetskommisjon:

http://nordnorskdebatt.no/article/tause-folket-kaller-oss-kvenene%20

Hele høringen kan sees via denne linken: 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#Sal1

Les resten av innlegget »Her kan du følge med på høringen i Kontroll- og konstisjonskomiteen førstkommende mandag

Uttalelse: Kvenske barns rett til en opplæring som støtter deres identitet, språk og kultur

Fra kvensk språkreirprosjektet i Porsanger – med Anna Kaisa Reisenen

Landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto uttrykker sterk bekymring for ivaretagelsen av kvenske barns rettigheter i skole og barnehage. Landsstyremøtet ber om at Kunnskapsministeren tar ansvar og sørger for:

  • at kvenske barns identitet støttes, gis styrke til å utvikles og at barnas bakgrunn verdsettes i skole og barnehage
  • at kvenske barns språklige utvikling fremmes gjennom lek, læring og opplæring
  • at kvenske barn får kjennskap til egen kultur gjennom sin skolegang

Les resten av innlegget »Uttalelse: Kvenske barns rett til en opplæring som støtter deres identitet, språk og kultur

Hilsen på kvenfolkets dag

Hilja Huru – Leder i Norske Kveners Forbund, og Trygg Jakola, Nestleder i Norsk Kveners Forbund – hilser på Kvenfolkets dag

Kvenfolkets dag 16. mars markerer den første organiseringen av kvenene som gruppe da Norges Kvener – Børselv ble etablert i 1984. Drøyt tre år senere, i 1987, ble Norske Kveners Forbund stiftet, den første landsdekkende organisasjonen for kvenene for å fremme kvensk språk, kvensk kultur og kvenske rettigheter. 30 år med kvensk organisert sisu markeres i år. Men den kvenske demokratiske tradisjonen er mye eldre enn dette.

De kvenske bygdene har alltid hatt sine egne og demokratiske måter å organisere seg på. For eksempel laksefisket: I fiskeperioden hadde familiene hver sin tur å fiske laks og fangsten ble fordelt mellom alle i bygda. Eller som med høsting av multebær hvor uskrevne regler tilsa at den myra som var enklest å ta seg til, og som også var en av de beste myrene, ble reservert de eldste som var dårlig til beins.

Les resten av innlegget »Hilsen på kvenfolkets dag

Kvenfolkets dag 2017

Jord har konsert 17., 18. og 19. mars i henholdsvis Skibotn, Nordreisa og Tromsø. Pressefoto.

Kvenfolkets dag – Kväänikansan päivä – feires årlig den 16. mars. Dagen markeres med mange ulike tilstelninger over det ganske land; både i forkant,- på selve dagen- og i etterkant. Vi har forsøkt å lage en oversikt over de ulike markeringene.

Les resten av innlegget »Kvenfolkets dag 2017

Forbundsstyret: Fylkeskommunene i nord har et utvidet ansvar for kvensk språk og kultur

Forbundsstyret hadde møte fredag 3. mars 2017 og behandlet blant annet Troms fylkeskommunes «Handlingsplan for kvensk språk»

Troms Fylkesting er i ferd med å vedta en historisk handlingsplan for kvensk språk og kultur, med klare målsetninger. Nå håper Forbundsstyret i Norske Kveners Forbund at de andre fylkeskommunene i nord kommer etter.

Forbundsstyret i Norske Kveners Forbund behandlet planen i styremøte 3. mars og et samlet styre er fornøyde med fylkesrådet i Troms sitt forslag til handlingsplan for kvensk språk for fylket. Forbundet som organiserer 1000 medlemmer over hele landet, mener handlingsplanen vil gi et vesentlig løft for kvensatsningen i fylket.

Les resten av innlegget »Forbundsstyret: Fylkeskommunene i nord har et utvidet ansvar for kvensk språk og kultur

Kvenske språkreir til barnehager i Nord-Troms

Kvensk institutt tilbyr allerede språkreir i Porsanger – her ved Anna-Kaisa Raisanen Foto: Kvensk Instiutt

Kvensk institutt har, i samarbeid med Norske Kveners Forbund, fått tildelt midler over potten til kvensk språk og kultur for å kunne tilby kvensk språkreir til barnehager i Nord-Troms.  

Les resten av innlegget »Kvenske språkreir til barnehager i Nord-Troms

Felles markering i Tromsø

JORD kommer til Tromsø. Pressefoto.

Markerer St. Patricks Day og Kvenfolkets dag på Vertshuset Skarven.

Les resten av innlegget »Felles markering i Tromsø