Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum trengen din hjelp. Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer etter finske innvandrere? Da trenger vi bidrag fra deg! Varanger museum mottok i 2018 midler over statsbudsjettets post «Nasjonale kulturbygg» til ombygging av NRK-bygget i Vadsø til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga …