Ressursside for skoler og barnehager

Har du hørt om nettstedet Min stemme? Det er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole, og som tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer, for eksempel demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter.