Nytt lokallag på Sørvestlandet

Tromsø Kven-forenings leder
Stig Nodland. Kuva: Pål Eriksen

Nytt lokallag skal dekke Agderfylkene, Telemark og Rogaland.

Stig Nodland, tidligere leder i Tromsø kvenforening, har gjort sørlending av seg og tar nå initiativ til å starte opp et nytt lokallag på Sørvestlandet.

Oppstartmøte finner sted på Birkenes Bygdemuseum på Birkeland den 12. november kl. 16.00. På programmet står blant annet foredrag ved Trygg Jakola, nestleder i NKF/RK, som snakker om kvenenes historie, kultur, språk m.m. Les mer på facebookeventen.

For mer informasjon, ta kontakt med Nodland på telefon 906 11 407 eller e-post stig842@gmail.com, ev. ta kontakt med forbundskontoret på e-post post@kvener.no.

Vi minner om at nye medlemmer i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto får den nye boka Kvenfolkets 500 år ved Ishavskysten av Reidun Mellem.