Nå er skiltene på plass

pirttavaara-foto-palvegarderiksen
Pirttavaara. Kuva: Pål Eriksen

Kåfjord kommune har endelig fått trespråklige kommune- og stedsnavnskilt.

Kommunestyret i Kåfjord kommune vedtok i sak 44/14 at kommunen skulle søke om å få ta i bruk det kvenske kommunenavnet Kaivuonon komuuni. Kommunen har siden 1994 hatt tospråklig kommunenavn, på samisk og norsk, men i april 2016 kunne altså Kåfjord kommune melde at også det tredje navnet var godkjent av Kongen i Statsråd. Kåfjord ble dermed den andre kommunen i Nord-Troms med trespråklig kommunenavn, etter Storfjord kommune.

Til tross for innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk allerede i 1992, er det kun kommunenavnet og bygda Manndalen som har hatt flerspråklige skilt – fram til nå. I oktober 2015 godkjente nemlig kommunestyret 11 trespråklige bygde- og grendenavn, og i oktober 2016 er de fleste skiltene kommet på plass langs Europavei 6 i kommunen.

Norske Kveners Forbund sitt lokallag i Kåfjord, Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura, har siden oppstarten i 2010 vært en aktiv pådriver for trespråklig skilting i Kåfjord kommune.