Norske kveners forbunds hederspris 2022

Under vårt landsmøte i Tromsø mottok Nora Marie Ollila Sandmo og Hilja Huru Ruijan kvääniliiton kunniapalkinto – Norske kveners forbunds hederspris. Hedersprisen henger høyt, og under kan du lese styrets og leders begrunnelse for at disse to mottok prisen.

Nora Marie Ollila Sandmo

Det er ikke så mange som har mottatt Norske kveners forbunds hederspris, og den blir gjerne delt ut til noen få utvalgte etter lang og tro tjeneste. Det er uvanlig at en så ung person som Nora får prisen, men dette er ikke tilfeldig.

Nora har vært aktiv i Kvääninuoret – Kvenungdommen og Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund i ti år allerede. Hun kom inn som en ungdom, men har ofte tatt ansvar som en voksen. Nora har bred kunnskap og erfaring innenfor det kvenske, det flerkulturelle og det flerspråklige, og har gjort et formidabelt arbeid for oss og for unge kvener som ønsker økt kunnskap om kvensk språk og kultur. Som lærer, som medlem i Kvensk språkting, som medlem og leder for Kvääninuoret – og som person.

Nå har ungdommen med de voksne tankene og holdningene blitt en ung voksen, og vi er glade og takknemlige for å ha henne ansatt hos oss i Nkf – Rk. Denne prisen er ikke ment som et farvel, men forhåpentligvis som en inspirasjon for videre arbeid og for mange gode år med samarbeid.

Vi vil takke Nora for alt hun har gjort for vår organisasjon, for kvensk språk og kultur, og for kvensaken gjennom sin ungdomstid og sitt liv som ung voksen kven.

Kiitos paljon Nora!

Hilja Huru

Hilja er så respektert, og oppnådde så mye i løpet av sine seks år som leder for Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund, at jeg var litt skeptisk til å overta ledervervet etter henne. Fallhøyden var stor. Jeg oppdaget imidlertid snart at alt arbeidet Hilja hadde gjort utad, bare var en del av jobben. Hun hadde også jobbet mye internt i organisasjonen for å gjøre det lettere å overta, og for å sikre at hennes etterfølger kunne fortsette den positive utviklingen av forbundet og kvensaken.

Nkf – Rks hederspris henger høyt. Denne prisen skulle Hilja mottatt for flere år siden, men jeg har ønsket å overrekke den personlig ved en høvelig anledning. Pandemien har hindret det frem til nå, men heldigvis kan vi nå dele den ut foran selve landsmøtet. Prisen er fortsatt like mye verdt og like fortjent.

Medlemsveksten i Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund og den positive måten vi nå blir møtt på i samfunnet, har ikke kommet av seg selv. Jeg vil takke Hilja for det viktige arbeidet hun gjorde gjennom seks år som leder for forbundet. Hun har hatt en avgjørende rolle i utviklingen, og har bygd den grunnmuren som var, og fortsatt er, nødvendig for å lykkes med det gode arbeidet for kvensaken.

Kiitos paljon Hilja!