Uutispreevi talvi 2021 – nyhetsbrev vinter 2021

Vi er i ferd med å legge en travel høst bak oss. Vi har deltatt på en rekke møter og konferanser, og ser at aktiviteten i lokallagene også begynner å øke.

Møter og konferanser

Siden sist har vi deltatt på følgende:
• Seminaret «Kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv». Arrangert av Norges museumsforbund
• Kyläpeli. Produsert av Kvääniteatteri
• Møte med Helsingforskomiteen
• Oppstartsmøte for arbeidet med ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms
• Møte med Fagstyret ved Porsanger språksenter
• Møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Stiftelsesmøte og kvensk kulturaften. Arrangert av Norske Kvener Ytre Oslofjord – Ruijan kväänit Ulko-Oslovuonon
• Møte med NRK
• Konferanse om tradisjonsbåter. Arrangert av Foreningen Kysten.
• Åpningen av kunstutstillingen KAMPPAILU/FIGHT av Young Arctic Artists i Alta
• Seminar om urfolk og nasjonale minoriteter i Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune
• Troms og Finnmark fylkeskommunes kvenseminar

Samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto og Studieforbundet kultur og tradisjon har inngått ny samarbeidsavtale. De er et studieforbund for frivillige organisasjoner som driver opplæring innen blant annet husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie. Nå kan alle våre lokallag søke om kursstøtte fra studieforbundet.

På hjemmesidene deres kan man lese mer om satser for støtte, veiledning og informasjon om krav til søknad og rapportering.

Kvääninuoret på sosiale medier

Kvääninuoret – Kvenungdommen legger mye tid og arbeid i tilstedeværelse og synlighet på sosiale medier. Vi møter ungdom der de er, og med begrensede muligheter for fysiske møter og samlinger er dette blitt ett av våre viktigste arbeidsområder. Vi lager og deler innhold for og om kvener, og i dag har vi 1046 trofaste følgere på Instagram.

Her er noen av høstens høydepunkter!

Tervheissii styret i Kvääninuoret – Kvenungdommen
Åsne, Evelyn og Kaisa

Møte med NRK

Pääsihteri/generalsekretær Ivar Johnsen og varajohtaaja/nestleder Vilde Christoffersen Walsø deltok på møte med kringkastingssjefen 4. oktober. Her snakket de om muligheter for å gjøre kvenene mer synlige på NRKs ulike sendeflater. NRK ønsker seg gode kvenske historier, og oppfordret de som kjenner til en fin sak, om å kontakte NRK.

Nye medlemmer

Så langt i 2021 har vi fått 183 nye medlemmer (per 01. november). Disse fordeler seg slik på lokallagene:

• Alta kvenforening – Alattion kvääniseura: 4
• Direktemedlemmer: 30
• ITU kvensk teatertrupp: 0
• Kven Østlandet – Etelä-Norjan kveeniseura: 21
• Kvääninuoret – Kvenungdommen: 31
• Kvænangen qven og sjøsamisk forening: 5
• Kåfjord kvenforening – Kaivuonon kveeniseura: 6
• Skibotn kvenforum – Yykeänperän tapahtumaseura: 2
• Nord-Varanger kvenforening – Varenkin kvääniseura: 11
• Ruijan kväänit Lemmijokilaiset – Norske kvener Lakselv: 5
• Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske kvener Midt-Norge: 18
• Norske kvener Ytre Oslofjord – Ruijan kväänit Ulko-Oslovuonon: 10
• Ruijan kväänit Pyssyjokilaiset – Norske kvener Børselv: 3
• Tana kvenforening – Tenon kveeniseura: 8
• Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø: 18
• Tromsø kvenforening – Tromssan kveeniseura: 18

Noen lokallag har hatt større medlemsvekst enn tallene over viser fordi noen medlemmer som meldte seg inn før årsskiftet 2020/2021 har byttet lokallag. Denne oversikten viser kun medlemmer som har meldt seg inn i kvenforbundet i løpet av 2021.

Kontoret i Tromsø nedlagt

Forbundskontoret i Tromsø ble lagt ned 01. oktober for å spare penger. Generalsekretær Ivar og web-medarbeider Vilde jobber dermed hovedsakelig på hjemmekontor, men vil være på hovedkontoret i Kvænangen ved behov. Kontoret i Kvænangen er på gamle Kjækan skole.

Postadressen til hovedkontoret er: Kjækanveien 18, 9162 Sørstraumen.

Kjækan skole. Foto: Kjækan skoles venner

Seks måneders vikariat i Kvääninuoret – Kvenungdommen

Kvääninuoret søker en engasjert, utadvendt, ansvarsfull, strukturert og effektiv person med god samarbeidsevne til et 20% vikariat som ungdomsmedarbeider i seks måneder fra årsskiftet. Det er en fordel om du har kjennskap til organisasjonen. Kunnskaper i kvensk eller meänkieli vil gi fortrinn. Kvääninuoret kan tilby en spennende, variert og sammensatt arbeidshverdag som er preget av prosjekt- og sesongarbeid, og et tett samarbeid med Kvääninuoret og Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. Relevant kompetanse og praksis vil være en fordel, men ikke et krav.

Ungdomsmedarbeiderens viktigste ansvarsområde er å støtte opp om arbeidet i Kvääninuoret og ha ansvar for den daglige driften av ungdomsorganisasjonen. Det innebærer å følge opp styrets arbeid, legge til rette for aktivitet, gjennomføre konkrete oppgaver, ha dialog og samarbeid med ulike aktører. Planlegge og gjennomføre møter og arrangementer av ulik størrelse. Delta i prosesser med å søke og rapportere midler. Ha ansvar for jevnlig oppdatering av nettsider og sosiale medier i samarbeid med Kvääninuoret og mediekonsulent. Gode data- og programferdigheter er avgjørende da hoveddelen av arbeidet og samarbeidet er digitalt. Kjennskap til og erfaring med bruk av Facebook og Instagram er også en fordel.

Spørsmål og interesse kan rettes til
Generalsekretær i NKF-RK Ivar Johnsen, ivar@kvener.no, tlf.: 99428066, eller ungdomsmedarbeider Nora Marie Ollila Sandmo, ungdom@kvener.no, tlf.: 91364963.

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto ønsker alle våre lokallag og medlemmer en fin vinter!