Søk midler til studietur

Nå er det mulig å søke midler til studietur for elever som har kvensk eller finsk som andrespråk skoleåret 2020/2021. Skolen må være grunn- eller videregåense skole i Troms og Finnmark.

Rammen for tildelingen er satt til kr. 25 000,-.
Søknadfrist: 10. september 2020.
Les mer: