Utlysning: 50% stilling i NKF-RK

Kan du tenke deg å jobbe for økt synlighet av kvenske saker i media og offentligheten? Ønsker du å kunne bidra til å løfte NKF-RKs uttrykk utad og jobbe for smidig informasjon innad i organisasjonen og medlemsoppfølging, og bidra til at det enkelte medlem blir tilstrekkelig informert og ivaretatt?

NKF-RK ansetter nå en fast 50% stilling med ansvar for utadrettet virksomhet og medlemsoppfølging fra og med 01.01.2019.  Det kan være muligheter for økt stillingsbrøk avhengig av prosjektmidler.

Vi tilbyr vi en variert og fleksibel stilling, hvor en stor del er å jobbe strategisk og kreativt via sosiale medier (facebook, instagram, twitter), opp mot media og med oppdatering nettsidene til NKF-RK og Kveeninouret, samt etablering av gode rutiner for oppfølging av medlemsregisteret til forbundet.

Arbeidoppgavene er varierte. Noen kreative, andre mer rutinepregede:

 • Oppdatering, drift og oppfølging av medlemsregisteret
 • Medlemsoppfølging
 • Oppdatering og nyheter på nettsidene kvener.no og ungdom.kvener.no
 • Utsending av pressemeldinger, oppdatering av pressekontakter og jobbe for å få kvenske saker inn i media
 • Det kan pålegges andre oppgaver, feks bidrag inn i nye prosjekter og andre typer oppgaver

Hva vi ønsker av kvalifikasjoner:

 • Krever stor selvstendighet og å kunne jobbe både alene og i team, der de du vil samarbeide med ofte sitter på andre kanter av landet
 • God skriftlig formuleringsevne
 • Erfaring med WordPress
 • Forståelse for sosiale medier
 • Kan håndtere et kamera: Foto, video, gjerne erfaring med redigering
 • Kjennskap til kvensk språk eller et nært beslektet språk er en stor fordel! Ved ellers like kvalifikasjoner vil kandidater med kvenskkunnskaper bli foretrukket.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og fleksibel
 • Selvdreven og ønsker å ta initiativ
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • En variert og fleksibel stilling
 • En stilling som er åpen for kreativitet og dine initiativ
 • En jobb med mening som betyr noe for mange!
 • Dette er lærerik jobb med muligheten til å få et innblikk bl.a. i historie og minoritetspolitikk, samfunnsstrukturer og utfordringer for en nasjonal minoritet i Norge.

 

Din nærmeste sjef og den du vil ha daglig kontakt med er pääsekretäri – generalsekretær Ivar Johnsen. Ta kontakt om du har spørsmål med Ivar Johnsen 994 28 066/ivar@kvener.no eller johtaaja – leder Hilja Huru 920 92 003/hilja@kvener.no.

 

Søknadsfrist: 01.11.2018.

Lønn etter avtale.

Arbeidssted: Vadsø