Kvendrakt

Miriam Paulsen skal ha på seg Kvænangens første ferdigsydde kvendrakt. Her forstatt under arbeid med hjelp fra Marit Nilsen (fra venstre), Anne-Gerd Jonassen og Toril Paulsen til høyre.