Høring i Kontroll- og konstisjonskomiteen førstkommende mandag

Martin Kolberg leder Kontrol-l og Konstitusjonskomiteen på Stortinget – Foto: Fartein Rudjord

Mandag fra kl 09.00 avholdes Åpne høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteens om representantforslaget om Sannhetskommisjon for fornorskingsprosessen mot samer og kvener. Her er informasjon om forslag, program og link til Nett-TV der man kan følge sendingen. 

Representantforslag fra Kirsti Bergstø og Torgeir Fylkesnes:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2016-2017/dok8-201617-030s.pdf

Kronikk fra leder i Norske Kveners Forbund – Hilja Huru om hvorfor man trenger en sannhetskommisjon:

http://nordnorskdebatt.no/article/tause-folket-kaller-oss-kvenene%20

Hele høringen kan sees via denne linken: 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#Sal1

Vedlagt endelig program til høring mandag 15. mai 2017 i sak om Dokument 8:30 S (2016-2017) Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.

Fra Norske Kveners Forbund deltar leder og nestleder i Norske Kveners Forbund – Hilja Huru og Trygg Jakola, samt styremedlem Beate Wilhelmsen.