Uttalelse: Kvenske barns rett til en opplæring som støtter deres identitet, språk og kultur

Fra kvensk språkreirprosjektet i Porsanger – med Anna Kaisa Reisenen

Landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto uttrykker sterk bekymring for ivaretagelsen av kvenske barns rettigheter i skole og barnehage. Landsstyremøtet ber om at Kunnskapsministeren tar ansvar og sørger for:

  • at kvenske barns identitet støttes, gis styrke til å utvikles og at barnas bakgrunn verdsettes i skole og barnehage
  • at kvenske barns språklige utvikling fremmes gjennom lek, læring og opplæring
  • at kvenske barn får kjennskap til egen kultur gjennom sin skolegang

Opplæringsloven er overmoden for endring, der kun finsk språk oppgis som tilbud for kvenske barn. Selv om tilhørende læreplan finsk som andrespråk tydelig skal gi kvenske barn mulighet for opplæring i kvensk, gis dette tilbudet nå kun i ett område. En bedre ivaretakelse av kvensk barns opplæring er avhengig av en styrking av kvensk i lærerutdanningen og økt kvenskkompetanse blant lærere i skolen og barnehagen.

Videre er det store mangler i den generelle formidlingen av kunnskap om kvener og de andre nasjonale minoritetene i den norske skolen. Det er stort behov for mer kunnskapen i befolkningen som helhet, som påpekt av Europarådet bl.a. i henhold til rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter.

NKF – RK ber om:

  • En endring av opplæringsloven som sikrer alle kvenske barn opplæring i kvensk
  • En sikring av kvensk språk i lek og læring i barnehagen gjennom lovverket, bl.a. som unntak fra språkkrav i barnehagen.
  • At de kvenske lokalsamfunnene som ønsker det skal kunne opprette og gis en trygghet om varig drift av kvenske barnehager eller kvenske språkreir i norske barnehager
  • At rammeplaner og læreplaner tydelig inkluderer og støtter kvenske barns utvikling og kjennskap til eget språk
  • At lærerstudenter skal kunne velge kvensk språklig og didaktisk kompetanse som en del av sin utdanning ved minst en utdanningsinstitusjon i Norge
  • At videreutdanningen av lærere til kvenskfaget i skolen intensiveres og at det satses på et løft for kvenske lærere
  • At kunnskap om nasjonale minoriteter får tydeligere fokus i alle lærerutdanningene

Vedtatt 30. april 2017 av NKFs landsstyremøte i Vadsø