– Avgjørelsen er uforståelig

Skillemo11
Hvorfor akkurat på kulturminnet, spør Hilja Huru, leder i NKF/RK. Foto: Pål Vegard Eriksen

Alta kvenforening inviterte en rekke mulig interesserte institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger til felles befaring ved tjæremila på Skillemo i Alta, i forbindelse med at en trafostasjon skal plasseres akkurat der det 300 år gamle kvenske kulturminnet ligger. NVE hadde på forhånd gitt beskjed om at de ikke ville stille. De som møtte og så all den ledige plassen omkring var samstemte om at avgjørelsen om plassering av trafostasjonen er uforståelig.

Leder Grete Alise Nilima Monsen i kvenforeninga ønsket å samle troppene til armlenkegjeng for å sette fokus på det hun beskriver som «den moralske uretten» som er i ferd med å skje. Selv om NVE ikke prioriterte befaringsrunden, var det flere andre som fant veien til Alta denne dagen; Itillegg til Alta kvenforening var det representanter fra Norske kveners forbund, Kvensk råd, Halti kvenkultursenter, Fortidsminneforeningen i Finnmark, Nordkalottfolket og pressen tilstede.

– Når vi ser på landskapet rundt her, så blir avgjørelsen om plasseringen av trafostasjonen mindre forståelig. Hvorfor skal denne trafostasjonen settes akkurat oppå dette kulturminnet? Det er uforståelig for oss som er her, sa Hilja Huru til Ruijan Kaiku.

– Mulighetene er jo så mange til å sette det bygget en annen plass. Jeg skjønner ikke at det kan være så vanskelig å flytte den noen meter, sa nestleder i Alta kvenforening, Åshild Karlstrøm Rundhaug.

Det er opprettet en egen facebookside for å belyse denne saken, gå inn og lik «La mila leve«.