Norsk Målungdom: – Styrk det kvenske miljøet i Børselv

lst DSC_7838
Landsstyret hos Norsk Målungdom. Foto: Odin Hørthe Omdal.

I en pressemelding fra landsstyremøtet i Norsk Målungdom krever man at kommunestyret i Porsanger sikret videre drift av Børselv skole og Solbrått aldershjem.

Skolen og aldershjemmet  i Børselv i Porsanger er truet av nedleggelse. Disse institusjonene tilhører et unikt miljø der kvensk språk har mulighet til å vokse seg sterkere, de er derfor svært viktig i kampen for å styrke og føre videre kvensk språk og kultur. En nedleggelse vil være et alvorlig tilbakeslag i denne kampen.

Fornorskingsprosessen førte til en nedvurdering av kvensk. Det bidro til at foreldre sluttet å føre språket videre til barna sine. De senere år har det heldigvis vokst fram en forståelse av at kvensk har en egenverdi vi må støtte opp om, men kvensk er fremdeles ett alvorlig truet språk. Vi må derfor ta i bruk alle gode virkemidler for å rette opp i dette.

Det gode kvenske miljøet i Børselv er uvanlig. Det gir næring til de kvenske røttene, slik at de kan vokse. Skolen og aldershjemmet er pilarer i dette miljøet. Børselv skole er en av få som gir undervising i- og på kvensk. Slik kan ungene lære seg språket sitt, og dette gjør revitaliseringen av kvensk mulig. Samtidig sikrer aldershjemmet, med kvenskspråklig personale, at de gamle kan få en trygg alderdom der de får bruke sitt eget språk.

Landsstyret i Norsk Målungdom krever derfor at kommunestyret i Porsanger sikrer videre drift av Børselv skole og Solbrått aldershjem. Tap av kvensk språk og kultur, er et tap for det språklige mangfoldet i Norge. La Børselv leve!