Kvenske studier i gang

Universitetet i Tromsø har gitt tilbud om grunnkurs i kvensk i år. Mandag 13. august braker det løs for de som har valgt å melde seg på. Oppdatert: Ny studiekonsulent.

På grunnkurset i kvensk (KVE-0100) skal studentene i all hovedsak lære seg å lese og produsere selvskrevne, enkle tekster på kvensk, samt føre enkle samtaler. Studentene vil tilegne seg elementære kunnskaper i kvensk grammatikk og i det kvenske ordforrådet og få noe innblikk i kvensk historie og kultur.

For studentene vil det være samling høsten 2012 i uke 33 (intensivundervisning), 41 og 46. På denne siden ligger timeplanen. Første time er mandag 13. august kl. 10.15 på rom SVHUM C-1006. Undervisninga vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Universitetet krever 75% møteplikt for den enkelte student på dette kurset.

For ytterligere informasjon kan man kontakte studiekonsulent Line Nilsen Sandanger, på telefon 776 456 49 eller på e-post line.nilsen.sandanger@uit.no.