Sommerintervju med lederen

Leder i NKF, Anne-Gerd Jonassen.
Leder i NKF, Anne-Gerd Jonassen. Foto: Pål Eriksen

Kvener.no har kontaktet leder i Norske Kveners Forbund, Anne-Gerd Jonassen, og bedt om et lite sommerintervju. Les blant annet hva hun ønsker å få til med kvensaken.

1. Som ny leder i Norske Kveners Forbund, hvordan har det vært nå i startfasen? Føler du at du er i gang?

– Jeg har brukt en tid på å lese og sette meg inn i saker. Jeg føler at vi har et godt samarbeid i styret og ser fram til vi starter opp igjen etter sommerferien.

2. Hva går dine oppgaver som leder ut på?

– Jeg ser det som hovedoppgave å lede møter, delta på ulike arrangement. Jeg mener en leders arbeid går også ut på å delegere oppgaver slik at man får et arbeidende og aktivt styre, noe som er lærerikt for alle.

3. Du er også engasjert i kvensk samarbeidsråd, vil du fortelle litt om det?

– Kvensk Samarbeidsråd er satt sammen av ledere fra alle foreninger som arbeider med kvenske/finske saker, uavengig av hovedorganisasjonen. Disse lagene strekker seg fra Tromsø til Alta. I dette rådet prøver vi og ta aktuelle temaer som berører oss, gjerne gå ut med pressemelding og evt brev til kommunene/fylkeskommunen.

4. Hvordan har din sommer vært så langt? Har du fått feriert?

– Sommeren? Jeg har vært hjemme og puslet i hagen. I min bygd økes innbyggertallet med flere 1000 % da vi har en reindriftsutøvere og hyttefolk som kommer. Har selv planer om å dra på hytta noen dager.

5. Har du noen personlige mål, saker eller satsningsområder som du vil jobbe litt ekstra for i forhold til kvensaken?

a) – Jeg har et stort ønske om å danne en barnegruppe.
b) – Arbeide aktivt for at kvenske kulturminner skal registreres og der hvor det er ønskelig vernes på lik linje som de samiske.

6. Er det ellers noe lederen vil dele med leserne av kvener.no, som kan være fint å få ut? Eller kanskje en sommerhilsen?

– Det er mye spennende som skjer rundt om i kommunene ang kvensaker/spørsmål. Skammen ved å være kven eller ha kvenske røtter er ikke lenger så stor, mange er stolt av å kunne si: “Jeg er kven!”

– Ønsker alle venner en fortsatt god sommer og ser fram til videre og godt samarbide.