Norske Kveners Forbund: – Kvensk kulturfond nødvendig

Norske Kveners Forbund hadde den 17. og 18. mars landsstyremøte i Alta. I en resolusjon heter det som følger:

Norske kveners forbund/ Ruijan kveeniliitto har gjentatte ganger bedt regjeringen umiddelbart ta initiativ til at det opprettes et kvensk fond.

I forarbeidet til stortingsmelding 44 er forholdene for samer og kvensk angående tapt skolegang i tiden etter 2. verdenskrig sidestilt. Samene har på bakgrunn av disse forhold fått opprettet samefolkets fond. Senere har romanifolket også fått et eget fond. Et slikt fond for kvenene vil også bidra til å øke aksepten for kvenene.

NORSKE KVENERS FORBUND/RUIJAN KVEENILIITTO forventer at regjeringen tar konsekvensen av denne forskjellsbehandlingen, og oppretter et kvensk fond, med samme økonomiske rammer som samefolkets fond. NORSKE KVENERS FORBUND/RUIJAN KVEENILIITTO ønsker at et slikt fond brukes til å støtte kvensk kultur.

Levende kvensk kultur får i dag ingen direkte øremerkede midler. En tidligere svært rik kultur er i dag i ferd med å gå tapt i store områder. Et kvensk kulturfond vil være en viktig vitamininnsprøyting, og kunne bidra til at den rike kvenske kulturen igjen kan bli en ressurs for enkeltpersoner, regionen og Norge.