Norske Kveners Forbund: – Ta vare på de kvenske kulturminnene

Norske Kveners Forbund hadde den 17. og 18. mars landsstyremøte i Alta. I en resolusjon heter det som følger:

Kulturminner og kulturarv er en viktig del av kommuneplanene. Vi ønsker å gjøre kommunene oppmerksomme på at sannsynligheten for at det finnes kvenske kulturminner i kommuner i Nord- Troms og Finnmark, er svært høy. Vi ber om at det tas hensyn til kvensk kulturhistorie og kvenske kulturminner i arbeidet med kommuneplaner.

I 2011 tok Kvensk samarbeidsråd opp utfordringer knyttet til kvenske kulturminner, og sendte brev til Riksantikvaren, Miljøverndepartementet og Troms fylkeskommune om dette. Dette brevet ligger vedlagt, og viser til utfordringene ved at kvenske og norske kulturminner har et annet regelverk enn samiske kulturminner, og vanskelighetene i eksisterende registreringsarbeid for å se forskjell på disse. Det har i det siste vært konflikt saker i media, der kvenske kulturminner ikke er registrert.

Norske kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto ønsker ikke at skjevhetsforholdet i kulturminneforvaltningen skal utarte seg til å bli en kamp om fortiden mellom kvener, samer og nordmenn. Vår region, som er preget av ”Tre stammers møte”. Riksantikvarens henviser til lovverket, og ser ingen grunn til å endre kriteriene for når kulturminner er verneverdige. Derfor henvender vi oss nå til kommunene, med bønn om å være bevisst denne ulikheten i regelverket, og å ta hensyn til de kvenske kulturminnene i deres arbeid.

Med vennlig hilsen

Norske kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto.