Nyhetsbrev – Uutisbreevi


September 2011: Vi satser på å gi ut nyhetsbrev til medlemmene jevnlig, for å bedre informasjonen ut om vårt arbeid.  Nyhetsbrevene vil også bli lagt på internettsidene.

Høsten er her, og mye spennende er skjedd på kvenfronten siden sist.  Både Baaskifestivalen og Kipparifestivalen ble holdt med godt innhold og godt oppmøte.  Artikler om disse arrangementene har vært på trykk i både Ruijan Kaiku, diverse lokalaviser og på nettsider.

Det har også kommet flere kvenske publikasjoner siden sist:

  • Storfjord språksenter: Bygdeordbok for Storfjord – hefte med lokale ord og uttrykk på kvensk med mer. Bestilles fra Storfjord Språksenter.
  • Kvensk Institutt: Kainun reseptii/Kvenske matoppskrifter (hefte, bestilles fra KI) og «Kvensk Språk – historie og nåtid» (hefte, bestilles gjennom Kvensk Institutt)
  • Ruija Forlag: «Kummitus ja Tähtipoika –Spøkelset og Stjernegutten 1» og «Kummitus ja Tähtipoika –Spøkelset og Stjernegutten 2»

Det planlegges i tillegg mange spennende aktiviteter i regi av bl.a. lokallag og institusjoner:

  • Kurs i digital Historiefortelling – I regi av Halti Kvenkultursenter. Halti kvenkultursenter ønsker å tilby et kurs i digital historiefortelling som setter fokus på kvensk identitet. Gjennom kurset vil du få hjelp til å finne, foredle og kommunisere din kvenske historie.
  • Slektsforskningskurs 26.-27.11.– åpent for alle– I regi av Tromsø Kvenforening
  • Lokallagssamling for lagene i Troms – i regi av Tromsø Kvenforening og Skibotn kvenforum 30.9.-1.10 på Helligskogen Fjellstue i Skibotndalen.

Informasjon om disse prosjektene sendes ut til lagene og publiseres på nettsiden.

Til våren blir det nytt Landsmøte, det er satt til 17.-18.3.2012 og holdes i Alta.
Det er en ny giv i ungdomsorganisasjonen, og vi er representert på en samling i Russland på Barents Ungdomskonferanse, og snart er nye på vei til København på møte i Ungdommens Nordiske Råd.  Det planlegges også en ungdomssamling i Tromsø i november.

Det planlegges en kvensk språkkonferanse til våren i Vadsø, der målgruppen er førskolelærere, lærere og kommunalt ansatte. Følg med videre!