Kventreff for lokallagene

Helligskogen Fjellstue.

Tromsø Kvenforening og Skibotn Kvenforum inviterer lokallagene og deres medlemmer i Troms, Alta samt kvensk ungdomsnettverk til kventreff. Treffet vil finne sted fredag 30.9 – lørdag 1.10 på Helligskogen Fjellstue i Storfjord.

Formålet med samlingen er å bli bedre kjent på tvers av kommunegrensene, diskutere samarbeid og felles prosjekter og uttalelser. En helt enkel programskisse er satt opp under:

Fredag 30.9.

  • 18.00-20.00. Oppmøte på Helligskogen
  • 20.00.        Presentasjon av lagene, planer og ønsker! – Kulturelle innslag

Lørdag 1.10.

  • 08.00-09.00  Frokost
  • 09.30-12.00  Første økt. – Lokal påvirkning, hvordan påvirke i din kommune- kvensk mat, innlegg ved Oddvar Ørnebakk (?).
  • 12.30-15.00  NKF sin handlingsplan, en felles plattform.  Handlingsplanen skal revideres til Landsmøtet til våren, vi har mulighet for å komme med innspill om hva vi mener er viktig å prioritere!
  • 15.30.  Middag
  • 16.30-17.30  Nye treff?  Hvilke lag inviterer? Felles uttalelser – pressemeldinger?
  • 17.30 Kulturinnslag (foreløpig): Anni Henriksen leser fra boka si ”Å stoppe blod” og Oddvar Ørnebakk forteller om Skibotndalens historie. Øvrige aktuelle innslag. Informasjon fra; NKF/RK, Storfjorjord Språksenter, Halti Kvenkultursenter. Hjemreise.

Priser:

Pris pr. døgn kr. 200,- pr. person. Ta med dynetrekk og laken. Middag med dessert og kaffe  kr. 300,- . Frokost kr. 75,- Dato: fra 30 sept. kl 20 til og med 1/10 kl 18,- ?

Påmelding til;  Ivar@kvener.no senest tirsdag 27. september (eller tlf 99428066) .

Samlingen er åpen for alle medlemmer i fylket, og vi håper alle lokallag vil være representert.