Registerte feil og mangler på kart (GPS)

Qven og sjøsamisk forening i Kvænangen finner det urovekkende at man har oppdaget feil og mangler på kart over kommunen. Stedsnavn har blitt borte eller mangler, andre steder har navn blitt endret eller det har oppstått navn på plasser som ikke er kjent blant befolkningen.

– Vi  mener det kan skape farlig og livstruende situasjoner da personer ikke kjenner seg igjen og heller ikke kan uttale de navn som står på kartet.   Gamle tradisjonelle navn er også blitt borte.

– Det er få personer som kan snakke samisk og vi kan heller ikke se at det er kommunal godkjenning  for bruk / endring til samiske stednavn, sier foreningens leder, Anne-Gerd Jonassen.

Her er noen eksempler på endringer:

1    Møllelva – Millonjohka
2    Makkonainen – Muhkkonas
3    Lilleholmen – Avnnehas  (borte på siste utgave)
4    Tangenesholmen – Danassuolu
5    Gardelvågen – Gardelvoutna
6    Gerbetvannet har skifta navn til Lomvannet.   Lomvannet ligger  en annen plass.

Kvænangen Qven og sjøsamisk forening ønsker i et brev til Statens Kartverk snarlig redegjørelse om hvorfor og på hvilken bakgrunn disse endringer har skjedd.

Årsmøte i Kvænangen Qven og sjøsamisk forening

Ellers er det verdt å nevne at foreningen avholder årsmøte den 25. februar klokken 19.00 på Badderen Grendehus. Alle som ønsker er hjertelig velkommen!


Qven og sjøsamisk forening hjemmeside

Kvænangen Qven og sjøsamisk forening på facebook

Årsmøte i Kvænangen Qven og sjøsamisk forening