Ønsker kvenske skilt velkommen

Forbundsleder Rune Sundelin. Foto: Pål Vegard Eriksen

I kjølvannet av debatten som raser i Nord-Norge og herverk mot samiske skilt i Bodø, går nå Regionsvegsjef i nord, Torbjørn Naimak, ut og sier det kan bli aktuelt med skilting på flere språk, dersom det medfører at skiltene får stå i fred. Leder i Norske Kveners Forbund, Rune Sundelin (bilde), tror trespråklig skilting vil minske vandalisering.

– Det er nok grunnlag å vurdere om det er flere områder i nord hvor vi har kvensk og finsk bakgrunn og hvor det er aktuelt å vurdere å skilte på kvensk og finsk. Hvis det kan være med på å bidra til at (de samiske) skiltene får stå i fred, så kan det være grunn til å vurdere det, sier Torbjørn Naimak til NRK.

Rune Sundelin sier til samme kilde at skilt med kvenske navn i Norge ikke har blitt vandalisert, og at disse skiltene er trespråklige. – Jeg tror at et grep kan være å få til en massiv skilting på flere språk. Hvis man ville fått gjennomgående trespråklig skilting i Nord-Norge, i hvert fall på de stedene hvor det er naturlig, tror jeg det ville vært med på å gjøre dette til en helt normal ting, sier forbundslederen.

Ønsker kvenske skilt: Fylkessekretær i Troms Ap, Eskild Johansen.

Fylkessekretær i Troms Arbeiderparti, Eskild Johansen, ønsker kvenske skilt velkommen. – Det vil være naturlig å skilte på kvensk der den kulturen har stått sterkt. I for eksempel Nord-Troms dreier dette seg om Nordreisa, Kvænangen, Storfjord, Kåfjord og Lyngen, sier Johansen til iTromso.

Av Pål Vegard Eriksen