Ap-politiker i strupen på universitetet

Den 17. februar skrev studentavisa Utropia fra Tromsø en artikkel om at finsk og kvensk avvikles på masternivå ved Univeristetet i Tromsø. Eskild Johansen, som er mastergradsstudent i pedagogikk ved UiT og tidligere ansatt i Kvenforbundet, går hardt ut mot Universitetet, og hevder de sitter på mye ansvar.

Av Pål Vegard Eriksen

Eskild Johansen (bilde) jobber til daglig som fylkessekretær for Troms Arbeiderparti, og har tidligere vært politisk rådgiver for ordføreren i Tromsø, Arild Hausberg. I tillegg har han en fartstid i Norske Kveners Forbund, og var blant annet med og stiftet Kveninuoret (kvensk ungdomsnettverk) i 2008. Nå går han i strupen på Universitetet i Tromsø og hevder ringvikningene bak deres planer om avvikling kan være døden for den kvenske kulturen. – Undergangen for enhver kultur er å miste sitt språk.  Alt vi ber om er at universitetet understøtter det behovet vi har for å utdanne våre egne språkarbeidere, slik kan språket og kulturen overleve, sier Johansen til Utropia.

– Det er kun 4-5000 kvenske språkbrukere igjen i Norge, de fleste av disse er gamle mennesker. Vi vet at vi mister flere hundre språkbærere hvert år, og basert på antallet i dag har vi neppe mer enn 10 år igjen før språket dør ut. Vi er et folk som aldri har bedt om almisser eller har tatt stor plass på statsbudsjettet.

– Ved å fjerne det akademiske grunnlaget for å utdanne flere språkarbeidere, står den kvenske språksatsingen foran et massivt nederlag. Vår kultur (kvensk) er en vesentlig del av den nordnorske felleskulturen, og hvis UiT som det eneste nordlige universitetet ikke er villig til å være med å hjelpe den kvenske kulturen fra språklig undergang, hvem skal da gjøre det?

Får støtte.

Johansen er ikke alene om å stille spørsmålstegn ved universitetets innsats for kvenene. Leder og generalsekretær i Norske Kveners Forbund, Rune Sundelin og Ivar Johnsen, sier følgende til Utropia: – Forslaget vil vanskeliggjøre rekrutteringen av kvenske språkarbeidere og forskere.

Les også: Rasering av kvensk og finsk ved Universitetet i Tromsø

Lederen for Norske Kveners Forbund, Rune Sundelin. Foto: Pål Vegard Eriksen

Norge har forpliktelser til å holde liv i det kvenske språket i henhold til Det Europeiske Språkcharteret og Deklarasjonen om nordisk språkpolitikk. – Det er umulig for Norge å oppfylle sine internasjonale forpliktelser uten et oppegående forskningsmiljø. UiT må avklare med regjeringen hvordan konvensjonene for å opprettholde kvensk språk fra nå av skal følges opp, avslutter Sundelin.

Skryter av kvenorganisasjonene

Eskild Johansen benyttet anledningen til å berømme de kvenske organsisasjonene for arbeidet de gjør med kvenske språkkurs og kulturaktiviteter. – Dette arbeidet har stor folkelig oppslutning og bærer frukter: medlemmene i kvenorganisasjonene strømmer på, spesielt gledelig er det å se ungdom vedkjenne sin kvenske identitet, sier fylkessekretæren til Utropia.

Ta debatten på Origo

Kilde: Studentavisa Utropia (Tromsø), 17. februar 2011, side 5