Møte med Svenske Tornedalinger

Søndag 23 august møtte representanter fra NKF/RK på styremøte til Svenske Tornedalingers Riksforbund – Tornionlaaksolaiset i Kiruna.  For NKF møtte nestleder Mary Kristiansen, styremedlem Verena Schall og Generalsekretær Ivar Johnsen.  Fremtidige samarbeidsprosjekter ble diskutert, og en felles uttalelse ble lagt fram.  Det ble også diskutert en felles vimpel/flagg, og lederen for STR-T vil ta initiativ til et møte mellom lederene av organisasjonene og Kvenlandsforbundet for å diskutere saken.  Dette er tredje møte mellom våre organisasjoner på ett år, og et positivt samarbeid er under utvikling!