NKF deltar på konferanse om kvinner og makt

Mary Kristiansen og Verena Schall deltok for oss på konferansen  Tohtia-Duostta-Våga i Kiruna 22. -23.august.  Ulike temaer angående makt ble debattert, i både kjønns- og minoritetspolitiske perspektiver.  Et godt arrangement i regi av bl.a. STR-T.