Første kvensk gudstjeneste i Oslo torsdag 17. september

Gudstjenesten avholdes i Kampen kirke i Oslo som kveldsgudstjeneste 17. september  kl. 18.30. Lokallaget Qvän Østlandet har i over et år jobbet med å få til dette, og det er en begivenhet for kvensk kirkeliv i Oslo-regionen at det nå blir kvensk gudstjeneste.

Soknepresten i Grue kommune Arne Birger Gjestland forretter. Han har tidligere vært prest i Finnmark og har holdt kvensk gudstjenester der og bidratt med utvikling av kvensk liturgi. Oslo Bispedømmeråd yter noe økonomisk støtte til denne gudstjenesten.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. I tillegg til sosialt samvær, blir det orientering om Qvän Østlandet ved lokallagets leder Anne Wilhelmsen.