Nytt lokallag!

Onsdag den 8. juli møtte 22 stk opp på grendehuset i Kvænangsbotn opp for danne et nytt lokallag.  På møte deltok Rune Sundelin for forbundet og Johanne Sommersæter informerte om Halti kvenkultursenter. I etterkant har ytteligere 12 stykker meldt sin interesse. Det ble nedsatt et interimsstyre som skal arbeide fram egne vedtekter til foreningen.

Interesserte kan ta kontakt på kvenang@hotmail.com