Ny sammensetning av utvalg

Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto har fått en ny sammensetning av utvalg. Utvalgene skal forberede saker for forbundsstyret, og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra forbundsstyret. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ. Utvalgene skal jobbe 2020-2022 med følgende arbeidsgrupper: kirkeutvalg, …