Ny sammensetning av utvalg

Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto har fått en ny sammensetning av utvalg. Utvalgene skal forberede saker for forbundsstyret, og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra forbundsstyret. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ.

Utvalgene skal jobbe 2020-2022 med følgende arbeidsgrupper: kirkeutvalg, kvensk kulturminneutvalg, kvensk kulturutvalg, kvendraktutvalg, kvensk skilt- og stedsnavnsutvalg, kvensk barne- og ungdomsutvalg, kvensk skoleutvalg og kvensk rettighetsutvalg.

I tillegg opprettes en ny arbeidsgruppe med arbeidstittelen Kvenske Markører. Gruppen har som oppgave å se etter nye kvenske marører i form av klær, smykker osv.

Du finner en oppdatert utvalgsstrukturen også her.

Følgende sammensetning av utvalg er vedtatt av forbundsstyret for perioden 2020-2022

Kirkeutvalg: Lindis Møller Davidsen (leder), Arne Skare, Elin Gaasland, Anne Wilhelmsen

 • Kirkesaker

Kvensk kulturminneutvalg: Jan Daleng (leder), Reidar Harju, Alf E. Hansen

 • Tema: Kulturminner, historie, immateriell kulturarv i tilknytning med kulturminner, samarbeid med kulturinstitusjoner og museer
 • Oppfølging av arbeidet med Kulturminnemeldingen.
 • Videre arbeid for sterkere vern av kvenske kulturminner i kulturminneloven
 • Jobbe videre for kartlegging av kvenske kulturminner
 • Følge opp arbeidet for lokale kulturminneplaner i kommunene

Kvensk kulturutvalg: Kristin Mellem (leder), Lisa Vangen, Egil Sundelin, Katriina Pedersen

 • Tema: Kvensk musikk, kunst, kvensk håndverk, film, teater etc.
 • Oppfølging av arbeidet med Kulturmeldingen
 • Følge opp arbeidet med etablering av kvensk teater
 • Jobbe for kvensk fokus i kulturinstitusjoner i Norge
 • Jobbe for kvensk kunst i det offentlige rom

Kvendraktutvalg: Evy Basso (leder), Else Olsen, Anne-Gerd Jonassen

 • Avklaring av saker og spørsmål knyttet til kvendrakten.
 • Jobbe for sy-kurs og promotering av kvendrakten.
 • Følge opp arbeidet med sømbeskrivelsen

Kvensk skilt- og stedsnavnsutvalg: Katriina Pedersen, Jens Pedersen

 • Stedsnavn og skilting på kvensk, skilting på institusjoner
 • Påvirke til mer skilting på kvensk
 • Støtte lokallagene i deres arbeid i skilting på kvensk

Kvensk barne- og ungdomsutvalg: Anne-Gerd Jonassen (leder), Karin Larsen (følges opp av Tomi Vaara)

 • Barne- og ungdomsaktiviteter
 • Utvikling og innsamling av aktiviteter
 • Rekruttering av yngre medlemmer
 • Være en styrke for lokale barnegrupper
 • Være en styrke for Kveeninuoret
 • Følge opp losprosjektet

Kvensk skoleutvalg: Vilde Chrisoffersen Walsø (leder), Trygg Jakola, Elisabeth Stubberud

 • Forskning og høyere utdanning
 • Kvenske barns rettigheter
 • Barnehage, skole og videregående skole.

Kvensk rettighetsutvalg: Kai Petter Johansen (leder), Helge Huru, Geir Johan Nilsen, Evy Basso

 • Kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter, internasjonalt, nasjonalt.
 • Følge opp Finnmarkskommisjonens arbeid i de ulike områdene
 • Bruks- og eiendomsrettigheter

Kvensk Markører: Åshild K. Rundhaug (leder)

 • Se etter nye kvenske markører i form av klær, smykker etc.