Litteraturpris på kvensk og meänkieli

Til Nordisk Råd.

Norske Kveners Forbund- Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) er kjent med at det fra svensk hold er tatt initiativ til at det blir innstiftet en egen litteraturpris til skjønnlitteratur skrevet på meänkieli.

Meänkieli er som kjent et nasjonalt minoritetsspråk i Sverige og anerkjent gjennom Europarådets minoritetspakt på samme måte som kvensk språk er i Norge. Det er svært stor likhet mellom de to språkene da de har et felles opphav med nært slektskap. Språkene anses av mange som dialekter av samme språk – og er opprinnelig i grenseområdene i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland

NKF – RK vil derfor be Nordisk Råd om at det opprettes en egen litteraturpris skrevet på meänkieli eller kvensk.
En felles pris for meänkieli og kvensk vil bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet.
En slik pris vil også øke interessen og statusen for de to språkene, den vil være med og gi anerkjennelse til meänkieli og kvensk og stimulere til å skrive skjønnlitteratur på kvensk og på meänkieli.

Slik vi ser det, vil det være nærliggende å ta utgangspunkt i retningslinjene som gjelder for den samiske litteraturprisen da de samiske språkene på samme måte som kvensk/meänkieli brukes på tvers av landegrensene

Ystävällisin tervheisin • Vennlig hilsen
For NKF/RK