Nytt nettsted – Kvensk bibliotektjeneste

Illustrasjonsbilde fra Kvensk bibliotekstjeneste

Finnmark fylkesbibliotek lanserer nettstedet Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste torsdag 1. juni 2017. Kvenskbibliotektjeneste.no skal informere om utgivelser på kvensk språk og om utgivelser på alle språk om minoriteten kvener/norskfinner og deres historie og kultur.

Finnmark fylkeskommune er oppdragsgiver, og for oss det er viktig med økt fokus på å bevare og utvikle Kvensk språk i Finnmark, sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen. Innleggene på siden vil så langt som mulig være tospråklige, på norsk og kvensk. Med dette vil vi bidra til økt bruk og synlighet av kvensk språk i det offentlige rom. Som fylkesbibliotek har vi folkebibliotekene og deres brukere fremst i tankene, men siden er også ment for barnehager, undervisningsinstitusjoner, media og allmenheten. Stoffet har allmenn interesse og bør leses av mange i hele landet, poengterer fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen.

Kvensk ble anerkjent som minoritetsspråk i Norge i 2005. Det er et ungt skriftspråk, og det er hittil ikke publisert mange bøker i kvensk språkform. Vi synes det er viktig å rette oppmerksomheten mot litteratur om og dokumentasjon av minoriteten kvener/norskfinner generelt, og derfor presenterer vi både eldre og nyere utgivelser.

Med utgivelser menes bøker, hefter, forskningspublikasjoner og film- og musikkmedier. Det vil presenteres ulike typer arkivmateriale, og med ujevne mellomrom omtale av utgivelser på meänkieli (søsterspråk av kvensk i Sverige) og litteratur om skogfinner. Nettsiden har også en kalender med kvenske/norskfinske kulturarrangementer og lenker til institusjoner og organisasjoner. Nettstedet oppdateres kvartalsvis og ledsages av et nyhetsbrev.

Nettstedet Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste er en oppfølger til forprosjektet Kvensk bibliotektjeneste, et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkesbibliotek, Troms fylkesbibliotek, Nordreisa bibliotek og Universitetsbiblioteket UiT – Norges arktiske universitet. Forprosjektet viste at det er behov for en digital informasjonstjeneste om kvenrelatert litteratur for et allment publikum.

Nettstedet eies og drives av Finnmark fylkesbibliotek, og er forankret i Finnmark fylkeskommunes regionale handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/_f/if59f5471-f05e-452d-b34e-119521e9f625/regionalt_handlingsprogram_for_bibliotekutvikling_i_finnmark_2017-2020.pdf