Språkmester-lærling-modell på UiT

Uit

Vil du lære kvensk til høsten på Universitetet i Tromsø? Nå har du en unik mulighet. Dette kan du bare ikke gå glipp av!

Språkmester-lærling-modell for stimulering av kvensk språklæring

En stor utfordring ved studier i minoritetsspråk slik som kvensk er å kunne utvikle kommunikative ferdigheter hos studentene. I andre minoritetsspråklige miljøer har man organisert en spesiell modell for muntlig språklæring som kalles Mester – lærling -språklæringsprogram (Master – Apprentice Language Learning Program), og som går ut på å finne språkmestere som kan fungere som språkguider eller språkmentorer for språkstudentene. Mesteren snakker som regel målspråket som sitt morsmål. I møter mellom mesteren og språkstudenten bruker de målspråket i uformelle samtaler. Denne modellen ble først tatt i bruk i California, der den ble brukt i revitalisering av indianerspråk, men modellen er også brukt i revitalisering av enaresamisk med gode resultater. Modellen er også brukt i Sverige i revitalisering av sørsamisk.

Vi planlegger å prøve ut denne modellen i kvenskstudiet under studieåret 2015-2016.

Fortsatt fins det eldre mennesker som snakker kvensk som sitt morsmål, men tiden holder på å renne ut for at de skal kunne formidle språket videre. Siden muntlig bruk av språket er sentralt i Mester – lærling -modellen, er modellen spesielt nyttig for studenter i kvensk som ikke har kunnskaper i språket før studiene. I tillegg kan alle studentene få et dypere innblikk i kvensk kultur ved at vi tar modellen i bruk. Ved å bruke modellen imøtekommer vi behov fra det kvenske samfunnet for å uteksaminere studenter med høyere kompetanse i muntlig kvensk. Modellen vil også motivere og stimulere kvenskspråklige i det kvenske samfunnet til å i større grad bruke sitt språk når de involveres som språkmestere.

Mer om de kvenske tilbudene til UiT Norges arktiske universitet på denne lenken.

Spørsmål om studiene kan rettes til Line Nilsen Sandanger. Søknadsfrist: 1. juni 2015