Språkrådet søker kvensk stedsnavnsekretær

ireneandressen
Irene Andreassen er navnekonsulent i kvensk stedsnavntjeneste.

Språkrådet har en ledig stilling i 80 % som sekretær i kvensk stedsnavntjeneste og rådgiver i kvensk. Hovedoppgaven er å skaffa fram grunnlagsmateriale for de tilrådninger som navnekonsulenten skal gi for kvenske stedsnavn.

Fullstendig utlysning finnes på Språkrådets hjemmesider.