Nordkalottfolket vil ha kvenene inn på Sametinget

Illustrasjon av Wilfred Hildonen

Fungerende Sametingspresident, Vibeke Larsen (Ap), mener det er en dårlig idé.

Toril Bakken Kåven og Nordkalottfolket står i bresjen for å heve statusen blant kvenene og stiller blant annet spørsmålstegn med hvorfor kvenene ikke har urfolkstatus. Samene er i dag de eneste i Norge med status som urfolk, selv om kvenene også var her og brukte landet lenge før områdene i nord var innenfor norsk grenseområde.

 

– Kriteriene for å være urfolk er derfor noe merkelig håndtert i Norge. Blir folket på Nordkalotten kanskje for sterk hvis vi også gir kvenene urfolkstatus, spør Bakken Kåven ifølge NRK.

 

 

Bakken Kåven og Nordkalottfolket lufter ideen om et felles Kven- og Sameting og i en pressemelding heter det blant annet som følger:

«Det er ikke bare de erklærte samer som har en annerledeshet enn resten av Norge. Kvener og nordmenn har mye av det samme kulturelle og historiske utgangspunktet og samme verdensbilde». […] «Vi bør derfor heller stå sammen, og sammen kjempe for å få lov å beholde vår annerledeshet i nord. Vår flerkulturelle, nordlige plattform bør vi bruke til vår fordel»

 

– Vi har ikke svar på alt når det gjelder organisering. Først må det samiske miljøet tørre å tenke disse tankene, og så må det kvenske miljøet gjøre det samme, og deretter slutte å krangle seg imellom, sier listetoppen til NRK.

 

Tror kvenene kan bli overkjørt

Fungerende Sametingspresident, Vibeke Larsen (Ap) og førsekandidat Silje Karine Muotka (NSR), er ikke enig i forslaget om et felles ting. Førstnevnte mener kvenene må få organisere seg selv uten innblanding fra samepolitikere.
På Larsens blogg skriver hun at «kvener må få utvikle sitt eget politiske system uten føringer fra politisk organiserte samer som har hatt sitt eget sameting i 24 år. Urfolksrett handler også om å selv kunne bestemme sin egen organisering, det må også gjelde for kvener».

 

«Jeg mener det viktigste for kvensk og samisk samarbeid er felles anerkjennelse og samarbeid der det er mulig. Å starte arbeidet med å mantallsføre kvenene på oppfordring fra sametingspolitikere, uten at kvenene har bedt om det, vil kunne føre til konflikter mellom de to folkegruppene»

 

– Kvenene må få bestemme over seg selv

Førstekandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR), Silje Karine Muotka, mener kvenene selv må få avgjøre saker som angår det kvenske befolkningen.

 

– Begrunnelsen for dette standpunktet handler som at kvener også har rett til selvbestemmelse, og at de organer som skal behandle kvenske saker bør omfatte kvener selv, sier Muotka til NRK.

 

– Det må samarbeides

Leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Anne-Gerd Jonassen, syns ideen er spennende og interessant, men understreker at dette ikke er noe Kvenforbundet har hatt oppe til debatt.

– Uansett hvordan det gjøres så må det samarbeides, sier Jonassen i en kort kommentar til kvener.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Kjære leser!

Har du signert og dermed gitt din støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske språkcharteret?  Hvis ikke kan du lese mer om det her: «Sammen om å løfte språket»

Takk.