Mottok Kvenforbundets hederspris

 

STORFJORD/OMASVUONO: I tradisjon tro delte Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto ut forbundets hederspris under landsstyremøtet denne helgen. Oddvar Ørnebakk fra Skibotn/Yykeänperä mottok prisen for sitt mange årige virke og innsats for kvensaken.

Tekst/Foto: Pål Eriksen

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto hadde landsstyremøte på Skibotnsenteret i Storfjord 13.-14. april 2013. I den anledningen hadde forbundet engasjert Oddvar Ørnebakk som foredragsholder, der han fortalte om kvensk historie fra Nord-Troms.

Ørnebakk har i en årrekke engasjert seg for kvenske spørsmål og var en av igangsetterne når forbundets ferskeste lokallag, Skibotn Kvenforum, ble dannet våren 2011. Utenom Ørnebakk består lokallagsstyret av Kjetil Rasmussen, Nina Nilsen, Georg Overelv, Viggo Gustavsen og Jens Arne Koth.

Etter et svært spennende og lærerikt foredrag på lørdagskvelden var det tid for middag. Generalsekretær Ivar Johnsen i NKF/RK ba om ordet og overrakte Ørnebakk Norske Kveners Forbunds hederspris, itillegg til et Samuli Paulaharju-bilde.

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto gratulerer!

Itillegg til Kvenforbundets hederspris i 2013 valgte Fagforbundet Troms å tildele ham sin kulturpris for «sitt kulturengasjement i Nord-Troms. Han har et stort engasjement for folket på Nordkalotten og utviklinga av det flerkulturelle samfunnet». I 1993 ble han også tildelt kulturprisen til Storfjord kommune, som blant annet skrev «Om sin person vil han selv ha minst mulig oppmerksomhet, men vi mener at Oddvar Ørnebakk fortjener denne prisen».

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Kjære leser!

Har du signert og dermed gitt din støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske språkcharteret?  Hvis ikke kan du lese mer om det her: «Sammen om å løfte språket»

Takk.