«Religion og fiendebilder. Læstadianismen, statskirken og kvenene 1870-1940»

Rolf Inge Larsen. Foto: Sigrun Høgetveit Berg

Disputas ved Master i historie, Rolf Inge Larsen, på Universitetet i Tromsø den 8. februar fra kl. 10.15. Både prøveforelesningen og disputasen er åpent for alle som er interessert. 

«Tema for avhandlinga er korleis forholdet mellom læstadianismen og statskyrkja vart påverka av det fiendebiletet av kvenane som norske styresmakter hadde fram til 2. verdskrigen», skriver universitetet på sine hjemmesider.

Rolf Inge Larsen, som er den første som drøfter denne tematikken med en biografisk tilnærming på lokal aktørnivå i Lyngen og Vadsø over en lengre, sammenhengende periode, holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning historie: “Utviklingslinjer i den læstadianske bevegelsen i Sverige og Finland 1861-1899″. Dette skjer fredag 8. februar 2013, kl. 10.15-11.00 Auditorium E-0101, HSL-fak DISPUTAS.

Doktoranden vil offentlig forsvare for ph.d.-graden avhandlingen: «Religion og fiendebilder. Læstadianismen, statskirken og kvenene 1870-1940». Dette finner sted fredag 8. februar 2013, kl. 12.15 Auditorium E-0101, HSL-fak.

Avhandlingen kan lastes ned her. Denne vil også være tilgjengelig på biblioteket iløpet av de kommende ukene.

Velkommen!