Nedgang i tildelingen for Kvenforbundet

I dag ble tilskuddene til nasjonale minoriteter for inneværende år offentliggjort på regjeringens nettsider. Norske Kveners Forbund opplever nedgang i støtten i forhold til fjorårets tildeling. Se også hva andre organisasjoner og prosjekter får i tilskudd for 2013.

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto får tildelt 1 500 000 kr i grunnstøtte for inneværende år, dette er en nedgang på hele 80 000 kr fra 2012. Kvensk Ungdomsnettverk – Kveeninuoret får 70 000 kr i prosjektstøtte til kvensk språkleir.

Storfjord Språksenter får 620 000 kr i driftsmidler og Halti Kvenkultursenter får 500 000 kr i prosjektmidler til kvenske språktiltak i Nord-Troms – en økning på 200 000 kr fra året før.

Kvensk Institutt får 61 000 kr i prosjektmidler til konferanse om kvensk språk og kultur, mens avisa Ruijan Kaiku får 450 000 kr til utgivelse av ukentlig avis, itillegg til 130 000 kr til utvikling av virtuell redaksjon av avisa.

Her kan du se hva de resterende kvenske organisasjonene og prosjektene får i støtte, samt hva de andre  nasjonale minoriteter får tildelt.