Bor det en slektsforsker i deg?

Er du interessert i å finne din slekts- og personhistorie, finne dine forfedre og dine røtter? Organisasjonen DIS-Norge kan være en port og en hjelpende hånd i så måte. Vi snakker om landets største organisasjon for slektsforskere, med over 9.000 medlemmer.

Organisasjonen DIS-Norge, Slekt og Data har som formål å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.

DIS-Norges medlemsblad, Slekt og Data, er et fagblad med et variert innhold som vil være av interesse for alle slektshistorie- og lokalhistorieinteresserte. Bladet kommer ut fire ganger i året. Medlemmer kan lese alle tidligere årganger på organisasjonens hjemmesider.

 

«Vi gjør slektsforskning enklere»

Slagord for DIS-Norge, Slekt og Data

 

Mye av aktiviteten er basert på Internett og elektronisk post. Slektsforum og DISchat er tjenester som skaper kontakt mellom medlemmer og der gis det svar på spørsmål innen data og slektsforskning. De har også 20 lokallag på landsbasis som det er mulig å melde seg inn i. Her kan du finne «ditt» lokallag.

Hvis dette er noe for deg, hva venter du på?