Ungdom Mot Rasisme støtter kvensk løft på språkcharteret

Organisasjonen Ungdom Mot Rasisme (UMR) hadde landsstyremøte siste helga i oktober. I en uttalelse fra møtet viser de blant annet sin støtte til å få kvensk språk opp på nivå III på det Europeiske Språkcharteret.

Av Pål Vegard Eriksen

 

Flere kommuner har de siste månedene gått ut gitt sin støtte til å løfte det kvenske språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske Språkcharteret. Blant disse finner vi Kåfjord, Storfjord, Nordreisa, Kvænangen, Porsanger og et enstemmig Skjervøy kommunestyre, dette etter henstilling fra Kvensk Samarbeidsråd. Hvorvidt Ungdom Mot Rasisme har mottatt en slik henstilling vites ikke i skrivende stund, men også de har kastet seg på i kampen om å få kvensk språk opp et nivå.

I uttalelsen, som er skrevet av styreleder i Ungdom Mot Rasismes i Troms, Marius Johan Jensen, heter det blant annet:

«I det nordvestre hjørnet av Europas fastland finner vi et område kalt Nordkalotten, som består av det arktiske området av Norge, Sverige, Finland og de nordvestre delene av Russland. Dette er et område vi må bli mer oppmerksom på. Det finnes svake minoriteter her, blant dem er den samiske og kvenske befolkningen, men også finsk befolkning i Nord-Norge. I dag er gruppene kvener/norskfinner, rom (sigøynere), romanifolk/tatere, skogfinner og jøder anerkjent som nasjonale minoriteter i Norge. Dette betyr at de er minoriteter som har en særdeles sterk og lang tilknytning til Norge. […]

 

Dette er nå nasjonal politikk i vår organisasjon, og et bevis på at hele Norge bryr seg.

                                                                                        Marius Johan Jensen

 

[…] «Vi må huske på de nasjonale minoritetene, og ikke være redde for å uttale oss om dem. Vi ber folket heve blikket mot nordområdene, og se at nordnorsk kultur er bygd opp av de tre stammers møte, hvor samisk, kvensk og norsk kultur møtes og blandes sammen. Samene og kvenene er truet, både fysisk og psykisk gjennom usynliggjøring og mobbing, og i et land som Norge må vi klare å bevare våre minoriteter. For å sikre en bevaring og styrking av dem, må vi gi norsk befolkning muligheten til å få kunnskap om dem. Vi må styrke minoritetenes historie og kultur, både i samfunnet og i den norske skolen.» […]

[…] «Fra 1850 og hundre år fremover var det stort fokus på en sterk assimilasjonspolitikk i Norge, og som et resultat av den tiden blir minoritetene her i nord diskriminert og usynliggjort. Dette gjelder også andre nasjonale minoriteter. Kunnskapen om disse folkeslagene og nasjonene er altfor liten, og ved å utbre viten om dem kan sjikane og usynliggjøring bli gjort om til respekt og aksept. I dag skal det ikke være nødvendig å måtte skjule sin etniske tilhørighet. Vi må gjøre opp for den urett som har skjedd, og se at bevisstgjørende er forebyggende. Ungdom Mot Rasisme mener derfor at vi bør styrke minoritetenes kultur og historie for å fremme deres etniske identitet.»

UMR vil:

  • Jobbe for at diskrimineringsloven blir fulgt i praksis.
  • Fokusere på å styrke kvenenes og samenes historie og kultur for å heve deres identitet og trygghet i samfunnet.
  • Jobbe for å heve minoritetsspråkene til et høyere nivå på det europeiske språkcharteret, samt styrke deres fagmiljø.
  • At det skal vektlegges på større læring i skolen om urfolk og de nasjonale minoritetene, samt deres kultur og historie.
  • Skape et fokus på identitetsdannelse, blant annet gjennom læring av lokalhistorie, for å forebygge mot fordommer og diskriminering.
  • At Foreningen Samisk Hus i Oslo får økonomisk støtte fra Oslo kommune, slik at det kan sikre fast aktivitet.
Info om UMR:
Ungdom Mot Rasisme er en antirasistisk ungdomsorganisasjon som har som formål å jobbe mot rasisme – og for mangfold. Vi ble startet opp i mars 2012, men har allerede over 300 medlemmer og flere lokallag over hele landet. Alle ungdomspartiene, fagbevegelsen og Antirasistisk Senter har gjort en solid innsats i å få dette opp på bena. Vårt mål er å bli en landsdekkende organisasjon som jobber mot rasisme og for et mangfoldig samfunn (umr.no).

 

Her kan du lese mer om Ungdom Mot Rasisme.