– Kvenene er ikke innvandrere!

Grensene ble først satt i 1751, da var allerede store deler av Nord-Norge, hovedsaklig kyststrøkene i Nord-Troms og Finnmark, befolket av kvener. Disse krysset aldri noen grenser når de valgte bosted.

Det er Kvensk Samarbeidsråd som har hatt begrepsbruk oppe til diskusjon og er klare i sin tale: Kvenene er ikke innvandrere. De henstiller til den kvenske befolkningen at man slutter å benytte seg av begrepet «innvandrere» når man omtaler kvenfolket.

 

«Samarbeidsrådet betrakter ikke kvenene som innvandrere i Norge. Kvenene har vært tilstedeværende lenge før grensene ble trukket opp. Når benevnelsen ”kvenske innvandrere” har blitt vanlig i omtale av det kvenske folk, skyldes dette en villet politikk fra myndighetenes side. Politisk kategorisering får betydning på lokalt nivå, og ideen om kvenene som innvandrere har slått rot i det norske samfunn.

Hva andre kaller den kvenske befolkning, kan vi ikke gjøre mye med. Dess viktigere er hvordan vi definerer oss selv. Kvensk samarbeidsråd henstiller med dette om at det kvenske folk slutter å bruke ordet ”innvandrer” når vi skal definere oss, både muntlig og skriftlig. Vi håper og tror på allmenn enighet om dette.»

Kvensk Samarbeidsråd