Tilsetting av ny statssekretær

 

Åpent brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Vi registrerer at Raimo Valle er gått av som statssekretær for Same-  og Minoritetspolitiske saker.  Valle har sittet lenge og har hatt god kunnskap om kvenske forhold.  Norske Kveners Forbund har registrert at det letes etter ny statssekretær i samiske miljøer.  Vi er opptatt at den nye statssekretæren også har kunnskap om kvenske saker.  Det tar tid å sette seg inn i nye saksområder, og med den korte tiden fram til neste valg er det avgjørende med en statssekretær som har kunnskaper nok til at ikke arbeidet med kvenske saker igjen stopper opp.

Tilstanden for kvensk språk og kultur er fortsatt kritisk etter sju år med den rødgrønne regjeringen, selv om enkelte lyspunkter finnes.  Viktige kvenske saker for den nye statssekretæren blir opprettelse av språksenter, utvikling av de kvenske institusjonene og styrking av undervisningssituasjonen for kvensk språk.

NKF/RK har gjentatte ganger tatt opp ønsket om en egen statsekretær for Nasjonale Minoriteter.  Vi har registrert  utspill fra Sametinget om en egen statssekretær for samiske saker, og ber samtidig om det vurderes å opprette en egen statssekretær for de Nasjonale Minoriteter.

 

Ystävällisin tervheisin • Vennlig hilsen

 

For Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveeniliitto

 

Anne-Gerd Jonassen, leder.
Ivar Johnsen, generalsekretær.