Rigmor Hendal fikk pris for sitt bidrag

Fra venstre: Rigmor Hendal, Anne-Gerd Jonassen og Lisa Vangen. De to sistnevnte overrekker prisen til vinneren. Foto: Pål Vegard Eriksen

Leder i Norske Kveners Forbund, Anne-Gerd Jonassen, var på Nordreisas baaskidag den 8. Juni representant for Kvenrådet. For anledningen skulle hun dele ut en pris for å vise takknemlighet ovenfor en person med stor engasjement i kvensaken.


Av Pål Vegard Eriksen

– At interessen for kvensk kultur og språk er voksende ser vi ved at det dannes flere og flere lokallag og flere som går på språkkurs. Det gjenspeiler seg også i innlegg og reportasjer i media, innledet Jonassen, som også er leder for lokallaget Qven og sjøsamisk forening i Kvænangen.

– Vi er imponert over Halti Kvenkultursenter og arrangementet Paaskiviikko. Det spesielle med dette arrangementet er at det går over flere kommuner og det ser ut til å bli større og større for hvert år. Norske Kveners Forbund gratulerer alle – oss tilstedeværende – med årets arrangement.

– Kvenrådet, som jeg egentlig representerer her i kveld, er satt sammen av ledere fra alle foreninger i Nord-Troms fra Tromsø til og med Alta, som jobber med kvensaken uavhengig av moderorganisasjoner. Vi har tatt opp saker som blant annet språk, fiskerettigheter, stedsnavn, kvenenes medvirkning i verneprosesser og registrering av kulturminner.

– Det er mange her som gjennom tidene har gjort en stor innsats for kvensaken. Blant oss i dag er det en person som har utmerket seg spesielt. Personen kommer fra Indre Berg i Storfjord kommune, har arbeidet som journalist i dagsavisa Tromsø hvor personen skrev mye om kvenene og saker som berørte oss.

– Hun har bodd noen år i Kvænangen, der hun prøvde å stifte et lokallag, men tiden for det var ikke moden enda. Personen er som mange av oss andre et offer i fornorskningsprosessen, men hun har ikke glemt sine røtter og sin tilhørighet.

– Vi i Kvenrådet ønsker i den forbindelse å sette pris på personens iherdige engasjement. I år går prisen til Rigmor Hendal som bevis på vår takknemlighet, avsluttet Jonassen.