– Kvenene fortjener også en unnskyldning

BEKLAGER: Eskild Johansen beklager på vegne av Arbeiderpartiet overfor kvenene. Foto: Pål Vegard Eriksen

Fylkessekretær i Arbeiderpartiet, Eskild Johansen, holdt åpningstalen på Nordreisas første av i alt tre baaskidager på fredag den 8. Juni. I talen beklaget han på vegne av Arbeiderpartiet den fornorskningsprosessen og undertrykkinga kvenene har vært utsatt for gjennom tidene.


Av Pål Vegard Eriksen

Eskild Johansen jobber til daglig som fylkessekretær i Troms Arbeiderparti og er blant dem som engasjerer seg for kvensaken. I sin åpningstale av baaskihelga i Nordreisa tok han sterke ord i bruk for å beskrive den undertrykking kvenene har måttet tåle.

– Ikke bare fikk kvenske barn i skolegårdene juling hvis de brukte sitt eget språk, men i tillegg stod også Arbeiderpartiet bak en mistenkeliggjøring av kvenene som illojal, deres kultur og språk ble sett på som en trussel mot norsk suverenitet.

Håper på offisiell beklagelse

– Arbeiderpartiet gjorde nok altfor lite for å berge kvenkulturen for nesten å miste fotfeste og språket er nå sterkt truet. Det må vi som parti, samt Troms Arbeiderparti, ta ansvar for. På vegne av mitt fylkesparti kan jeg i dag bare beklage den skjebnen som den kvenske minoriteten ble utsatt for, sa Johansen.

– En fylkessekretærs beklagelse er kanskje ikke av det helt storslagne sorten. Jeg håper også at storsamfunnet og kirken en dag offisielt beklager fornorskningsprosessen som kvenske familier blant annet her i Nord-Troms ble utsatt for. Kvenene fortjener også en unnskyldning.

Etter den siste setninga fikk Johansen øredøvende jubel fra de mange fremmøtte ved Kronebutikken i Sørkjosen. Han måtte til og med stoppe opp en stund før han fikk fortsette.

Optimistisk på vegne av kvensaken

– Troms Arbeiderparti har de seneste åra forsøkt å støtte den kvenske revitaliseringa som vi blant annet ser her på Paaskiviikko. Vi har bedt regjeringa om en satsing og en større innsats før språket forsvinner, samt å støtte kvenorganisasjonenes krav om å få kvensk opp på nivå III i det Europeiske språkcharteret.

– Vi har jobbet hardt for å få de midlene kvenske organisasjoner og institusjoner har bedt om. Vi har også erklært at vi anser kvensk, samisk og norsk som likeverdige kulturer her i Troms samt at vi har bedt om at kvensk og samisk likestilles med nynorsk i grunnskolen.

– Vi har kanskje ikke lyktes helt bestandig og kanskje er det litt for lite og litt for seint. Men vi ønsker likevel å fortsette og prøve å nå fram sammen med kvenbevegelsen. Spesielt den optimismen og den gleden som vi ser rundt det kvenske de seneste årene, der ungdommen slutter seg opp om kulturen sin og der kvenorganisasjonene produserer mange språkkurs og aktiviteter viser oss at vi kan like gjerne lykkes.