Skolestrukturen i Porsanger blir bevart

FIKK VILJEN: Terje Aronsen er blant de som har kjempet hardt for å bevare grendeskolene. Foto: Pål Eriksen

Avisa Ságat skriver på sine nettsider at Børselv og Billefjord beholder sine skoler. «Kommunestyret har tidligere vedtatt å legge ned hele Børselv skole, og å sende ungdomstrinnet fra Billefjord til Lakselv. Vedtaket er imidlertid kjent ulovlig, og dermed måtte kommunestyret behandle saka på nytt», skriver Ságat.

Saken ble behandlet på nytt og de rødgrønne fikk sammen med en representant fra FrP og en uavhengig representant flertall om å bevare skolene.

«Både Stig Hansen (uavhengig) og Hans Jørgen Andersen (FrP) deltok på et felles gruppemøte med de rødgrønne, etter invitasjon fra APs Mona Skanke. Med AP, SV og SPs 9 stemmer, samt stemmene til Andersen og Hansen, fikk Andersens forslag 11 stemmer, mot Høyre og et redusert FrPs 8. Også APs tilleggsforslag gikk igjennom», skriver Ságat.

Forslaget til Andersen gikk ut på å beholde skolestrukturen slik den er og beholde 1.-10. klasse både i Børselv og i Billefjord.

«APs Roy Myrheim fremmet et tilleggsforslag om at kommunen skal søke Sametinget om midler slik at man kan beholde det trespråklige tilbudet kommunen i dag har», skriver Ságat.Dette tilleggsforslaget gikk også igjennom.  Les hele saken her.

(Kilde: Ságat, Nrk)