Troms Ap vil ha kvensk på nivå III

Kvensk Samarbeidsforum, som er et resultat av lokalforeninger innenfor Norske Kveners Forbund, er blant initiativtakerne når man jobber for å få kvensk språk fra nivå II til nivå III i det europeiske språkcharteret. Nylig fikk de et brev som bekreftet at Storfjord Kommune støtter henstillingen om en oppgradering av kvensk språk. Flere andre kommuner har vedtatt det samme, og nå har også Troms Arbeiderparti hevet sin røst i denne saken.

I brevet fra Storfjord kommune stod det blant annet følgende: «Storfjord kommunestyre mener at alle minoritetsspråk i Norge bør ha samme vern, og støtter KvenforeningenesSamarbeidsForum sin henstilling om oppgradering av det kvenske språket fra nivå II til nivå III i språkcharteret». Tidligere har også kommunene Kvænangen, Porsanger og Nordreisa gjort samme vedtak.

Troms Arbeiderparti har også kommet med uttalelser etter sitt årsmøte, der de viser klar støtte til kvensk og samisk språk – og kulturarbeid. «I samarbeid med Gaisi Samepolitiske forum og forslag prioritert av Norske Kveners Forbund ønsker vi å foreslå en rekke tiltak som skal være med å løfte deres status, øke kunnskapen om samisk og kvensk i skolen, og sikre overlevelsen av disse to kulturene i nord». Her følger uttalelser på forslag til nasjonale tiltak:

 • Regjeringen bør oppgradert kvensk språk fra nivå II til nivå III i det europeiske språkcharteret.
 • At kommuner og fylkeskommunene, sammen med regjeringen tar ansvar for å øke kunnskapen om samiske og kvensk i den nord-norske befolkningen ved å styrke undervisningen i skolen om samisk og kvensk kultur.
 • At det utvikles mer læremidler for kvensk og samisk i barnehagen.
 • At kompetansen styrkes blant lærerne i kvensk og samisk språk og kultur.
 • At forvaltningsområdet for samisk språk fastsettes av Sametinget og Stortinget i samarbeid med departementet – i stede for å være avhengig av kommunal støtte – slik det praktiseres i Sverige. Dette innebærer at Samelovens språkregler må revideres.
 • At det opprettes et kvensk kulturfond til å drifte de kvenske institusjonene – etter modell av Romanifolkets kulturfond.
 • Nynorsk, samisk og kvensk likestilles som sidemål i grunnskolen i Nord-Norge og det opprettes et valgfag i grunnskolen i Nord-Norge der man kan velge mellom sidemål, samisk og kvensk.

Av tiltak direkte i Troms og Finnmark sier Troms AP følgende:

 • At Halti kvenkultursenter får fast driftsstøtte på statsbudsjettet som et nasjonalt senter for kvenkultur.
 • At regjeringen øker utbygginga av kvenske språksentra i Troms og Finnmark – og sikrer disse drift.
 • At Nord-Troms skiltes helhetlig på samisk og kvensk – i samarbeid med kommuner og bygdelag – der det er naturlig.
 • At permanent drift av Storfjord språksenter sikres.
 • At virkemidlene til Innovasjon Norge i større grad brukes til å understøtte etableringer av kulturnæringer som baserer seg på produkter og virksomhet inspirert av samisk og kvensk kultur.

Kilde: Troms Arbeiderparti